Rok za podnošenje poreskih prijava u BiH je 31. mart. Ove godine u entitetu RS uvedeno je pravilo da u poresku karticu treba da se prijavi i oružje. Tako je vlasnicima oružja koji imaju adresu stanovanja na području RS-a posljednji datum prijave oružja 31. mart. U suprotnom slijede kazne.

Iz Poreske uprave pozivaju obveznike poreza na registrovano oružje-fizička lica, da dođu u mjesno nadležne područne jedinice Poreske uprave RS, preuzmu primjerke odštapanih prijava i na licu mjesta utvrde ispravnost prijavljenih podataka.

Poreska uprava RS-a će potom, kako je saopćeno, u službenim evidencijama izvršiti unos podataka s podnesenih prijava, čime se za poreske obveznike utvrđuje poreska obaveza za registrovano oružje u 2019. godini.

Upozoravaju da će protiv poreskih obveznika, koji u zakonom propisanom roku ne izvrše podnošenje poreskih prijava za registrovno oružje, Poreska uprava RS podnijeti prekršajne naloge s propisanim iznosom novčanih kazni.

Entitetska Poreska uprava je, s ciljem unapređenja usluga poreskim obveznicima, početkom ovog mjeseca uvela mogućnost predispunjavanja poreskih prijava, odnosno Pre-filling-a za poresku prijavu za držanje i upotrebu oružja, piše Klix.ba

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).