Lovačko društvo "Sana" iz  Sanskog Mosta jedno je od najmnogobrojnijih u BiH. Takošer, lovci ovog društva, jako su aktivni, što se da vidjeti kroz njihove svakodnevne aktivnosti. Jedna od posljednjih aktivnosti koje su Sanjani relizovali jeste uređenje izletišta.

Naime, članovi sekcije Došci-Čirkići svakodnevno su na aktivni na uređenju izletišta. U posljednje vrijeme urađen je cijeli niz aktivnosti poput postavljanja ograde na terase i šadrvane, uređenje kuće, postavljanje rasvjete i kanti za smeće, a također je postavljen i jarbol sa zastavom BiH.

Iz LD "Sana" zahvalili su se i čestitali članovima sekcije Došci-Čirkići na njihovom trudu i aktivnostima koje su sproveli.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).