PREPORUKA LOVAČKIM UDRUŽENJIMA

Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini na osnovu inicijative Stručnog savjeta za lovstvo svojim članicama i lovcima daje slijedeće preporuke:

Zbog obimnijih snježnih padavina preporučuje se lovačkim društvima da u lovištima kojima gospodare procjene visinu snježnog pokrivača.

Ukoliko se utvrdi da je visina snijega 40 cm i viša te da znatno otežava kretanje divljači da eventualno u skladu sa Zakonom o lovstvu donesu odluke o privremenoj zabrani lova i da u svakom slučaju pojačaju aktivnosti na iznošenju hrane u lovišta u cilju prihrane divljači.

 

                                                                                                    

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).