SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREPORUČUJE ČLANICAMA:

- Po zakonskim odredbama lovna sezona počinje 01.10.2014. godine, tj. prva nedjelja u mjesecu oktobru. S obzirom na to da se 12. oktobra 2014.godine, održavaju opšti izbori Upravni odbor i Stručni savjet Saveza preporučuju da otvor lova bude 19. oktobra 2014

. godine.

- Lov i odstrijel divljači uskladiti sa Zakonom o lovstvu i godišnjim planom gospodarenja, na koji je dobijena saglasnost nadležnog ministarstva.

- Preporučuje se lovačkim organizacijama da usklade kalendare lova i lovne dane na nivou područja kantona-regije;

- Nije dozvoljen lov nerasnim psima i psima koji nisu registrirani kod nadležne kinološke organizacije i koji nemaju odgovarajući rodovnik, uz obaveznu potvrdu o vakcinaciji psa;

Posebno treba voditi računa o sigurnosti učesnika u lovu.

Obavezno je da svaki učesnik ima fluorescentni prsluk ili traku.

Zakonska obaveza je da svaki od učesnika u lovu treba imati pored dozvole za lov, važeću člansku legitimaciju, ovjerenu markicom SLOuBiH za tekuću lovnu sezonu.

Upravni odbor i Stručni savjet za lovstvo SLOBiH

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).