U prostorijama Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, održano je polaganje lovočuvarskog ispita u dva termina. Prvi termin polaganja bio je 22.03.2014. godine na koji je pristupilo 62 kandidata. Uspješno je ispit položilo 34 kandidata za lovočuvara, dok je kandidatima koji nisu zadovoljili kriterije, data šansa da polažu u drugom terminu.

Za drugi termin je određen datum 29.04.2014. godine, na koji je pristupilo 22 kandidata, koji su položili ispit za lovočuvara. Budućim lovočuvarima će biti uručena Uvjerenja o položenom lovočuvarskom ispitu.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).