U prostorijama Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine, dana 22.03.2014. godine održana je prva od dvije planirane stručne edukacija za osposobljavanje kandidata za lovočuvara. Učešće je uzelo 59 kandidata, iz 24 lovačke organizacije.

Predavači su kandidatima predstavili sljedeće teme:

  • „Zakon o lovstvu Federacije BiH“ – Prof. Dr. Mersudin Avdibegović
  •   „Pravilnici o lovočuvarskoj službi“ - Dr. Vet. Sci Dražen Pavić
  •  „Obavljanje lovočuvarske službe u lovištu“ – Dipl. Ing. Šum. Salem Alihodžić
  •  „Ekonomsko – pravni status lovočuvarske službe“ – Dipl. Ecc Muhamed Žunić
  •  „Upoznavanje lovočuvara sa osnovama trofejne vrijednosti divljači“ - Dipl. Inž. šum. Kemal Starogorčić
  •  „Bolesti divljači, način prevencije i sprječavanje širenja zaraznih bolesti“ - Dr. Vet. Sci Alen Salkić

Po završetku predviđenog programa edukacije, prisutnim se obratio predsjednik Saveza lovačkih organizacije BiH, Salem Alihodžić,gdje jepredložio da termin za polaganje lovočuvarskog ispita bude 5. aprila 2014. godine.

Prva grupa će ispitu pristupiti u 10:00, koju će sačinjavati kandidati iz Sarajevskog, Bosansko–podrinjskog, Zeničko–dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona.

Druga grupa će ispitu pristupiti u 11.30, koju će sačinjavati kandidati iz Unsko–sanskog, Srednjobosanskog i Hercegovačko–neretvanskog kantona.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).