Savez izražava duboko žaljenje te Vas obavještamo da lovački ispiti održani u toku 2016. i 2017. godine a za koje je ResornoFederalno Ministarstvo dostavljalo dopise, ne mogu biti prihvaćeni jer nisu bili organizovani u skladu sa važećim propisima i da Ministarstvo nema ovlasti izdavati Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu zbog nepoštivanja odredbi propisa iz oblasti lovstva

i to: člana 55. stav 5. Zakona o lovstvu (Službene novine Federacije BiH, br. 4/06, 8/10 i 81/14) i člana 3., 7., 16., 18. i 19. Pravilnika o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 5/08).

OVO OBAVJESTENJE SE ODNOSI SAMO NA LOVCE-PRIPRAVNIKE KOJI NISU DOBILI UVJERENJA OD RESORNOG MINISTARSTVA.

NE odnosi se na lovce koji su prije polagali kao i one koji su dobili Uvjerenje od Resornog Ministarstva.

Ono što Savez može učiniti jeste da svi lovci-pripravnici koji su polagali na ovim rokovima, NEĆE PLAĆATI PONOVNO POLAGANJE LOVAČKOG ISPITA.

Za sve ostale informacije i za nove terminie polaganja lovačkog ispita, molimo Vas da se javite u Vašu matičnu lovačku organizaciju.

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).