U tekstu koji slijedi u kratkim crtama je objašnjeno kako izvršiti prijavu legla,  odnosno koji su elementi potrebni da bi prijava legla bila potpuna.

  • Prijavu legla dužan je izvršiti uzgajivač (vlasnik ženke) u roku od tri mjeseca, na određenom obrascu LKSuFBiH /prijava legla/.
  • Prijava legla mora biti potpisana od strane vođe uzgoja ili asistenta vođe uzgoja (imenovanih  od strane  KSuBiH, LKSuFBiH i BKS-a) koji su zaduženi  za  područje  na kojem je nastanjen vlasnik ženke,
  • original potvrde o parenju izdate i ovjerene od strane lovačke organizacije gdje su vlasnik ženke i priplodnjaka članovi uz njihov potpis,
  • fotokopija važećeg rodovnika ženke, koji podrazumijeva da je priznat od strane FCI, u slučaju da je ženka uvežena prethodno se mora uraditi  nostrifikacija exportnog rodovnika.
  • fotokopija rodovnika psa sa kojim je kuja parena, iste pojedinosti važe kao i za rodovnik ženke.
  • kopije ocjenskih listi za oba priplodnjaka kao i kopije certifikata o osvojenim zvanjima.
  • certifikat o  položenom ispitu u radu za ženku i mužijaka (od januara 2015.godine),
  • izvršiti uplatu takse od 5 KM po prijavljenom štenetu (plaća vlasnik ženke) na račun LKSuFBiH (1610000104230003) i dostaviti uplatnicu sa prijavom legla (odnosi se na prijave legla od 16.06.2014.godine).
  • Ime čistokrvnog psa smije imati najviše četiri riječi, a pri davanju imena trebalo bi poštovati običaj zemlje porijekla rase. Imena svih pasa iz jednog legla moraju imati isto početno slovo. Ime odgajivačnice sastavni je i nedjeljivi dio imena psa oštenjenog kod jednog odgajivača i mora se uvijek potpuno navoditi uz ime psa.
  • Ako je kuja, koja je držana na teritoriji BiH parena u inostranstvu, leglo će biti upisano u Rodovnu knjigu KSuBiH samo onda ako je inostrani priplodi pas sa kojim je kuja parena upisan u jednu rodovnu knjigu koju priznaje FCI i ako se smije upotrijebiti u priplodu. U tom slučaju odgajivač mora uz prijavu legla priložiti fotokopiju rodovnika psa, izdatu od strane saveza zemlje iz koje potiče priplodnjak, i potvrdu o dozvoli za odgoj, ukoliko je propisana pravilnikom KSuBiH, te potvrdu o parenju.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).