O B A V J E Š T E NJ E

 

U skladu sa planskim aktivnostima koje LKSuFBiH  provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, dana 09.09.2017. godine u 10.00 h na Igmanu (lokalitet Veliko polje) održati će se  specijalizovana izložba lovnih pasa u sklopu programa druženja lovaca „Igman 2017“  koje organizuje Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini.  

Pozivamo sve lovce da prijave svoje pse te da svojim prisustvom uveličaju  i podrže održavnje ove za lovce važne manifestacije.

U skladu sa članom 8.  Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju  rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i  psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko, štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede.

Prijave moraju biti dostavljene organizacionom odboru izložbe najkasnije do poslednjeg dana roka za prijavu i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena.

   

Izlagači iz BiH

Izlagači iz drugih zemalja

Pojedinične prijave za baraka

besplatno

besplatno

Pojedinačne prijave za jednog psa

besplatno

besplatno

Prijava pasa od strane lovačke organizacije (kotizacija do deset pasa)

besplatno

besplatno

 

 

 

 

Obrazac za prijavu koji Vam dostavljamo u prilogu akta takođe možete preuzeti na ovdje

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 033/668-209 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Prijave slati na Lovni kinološki savez u Federaciji Bosne i Hercegovine, Petrakijina br.24, 71000  Sarajevo ili na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Rok za prijavu je 21.08.2017.godine.

 

S poštovanjem,

Predsjednik LKSuFBiH

Muhidin Handžić

 

U sklopu redovnih aktivnosti koje LKSuFBiH provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, na sjednici Upravnog odbora LKS-a održanoj 10.07.2015.godine zaključeno je da u saradnji sa BKS-om u jesenjem periodu se organizuje specijalizovana izložba pasa.

Specijalizovana izložba lovnih pasa će se održati u Zenici dana 20.09.2015.godine sa početkom u 09.00 sati na lokalitetu Kamberovića Polje u blizini tržnog centra „Đananović".

U skladu sa članom 8. Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

Opširnije...

 

 

U sklopu redovnih aktivnosti koje su predviđene po Planu rada za 2014. godinu, Lovni kinološki savez je u Ilijašu  dana 28.09.2014. godine organizovao Prvu Specijalizovanu izložbu  lovnih pasa.

Izložbu su pozdravnim riječima otvorili predsjednik Lovnog kinološkog saveza u FBiH Muhidin Handžić i predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić,  gdje su izrazili zadovoljstvo dobrim odzivom lovaca i nagovijestili da će u narednom periodu LKS u svom planu rada nastojati da uvrsti ovaj vid  manifestacije svake godine u cilju promocije lovne kinologije.

Ocjenu pasa u dva ringa su vršile kinološke sudije Emir Hasanbegović i Alija Nukica. Na kinološku manifestaciju se odazvala većina od prijavljenih 75 pasa čija je ocjena prošla u najboljem redu, gdje na rad sudija nije bilo primjedbi.

   

Na izložbi je bilo zastupljeno 11 pasmina,  dok su u 8 pasmina kandidature i titule ostvarili sljedeći psi:

 • Bosanski oštrodlaki gonič-Barak; pas Brko BHR 21698 CAC i BOB razred zrelih vlasništvo Dževad Džambo.
 • Istarski kratkodlaki gonič; pas Bandit BHR 10924 vlasništvo Manjin Dilberović JCAC i BOB razred mladih, pas Borko BHR 20656 vlasništvo Tarika Mašića CAC razred Inter media, pas Žigi BHR 10598 vlasništvo Manjina Dilberovića CAC razred zreli. Među ženkama Čana BHR 20592 JCAC  vlasništvo Halida Bukve.
 • Istarski oštrodlaki gonič; mužjaci pas Bili BHR 20418 RCAC razred zreli  vlasništvo Amira Hatičića, pas Bily BHR 20619 CAC i BOB razred zrelih vlasništvo Mirsad Smailbegović .
 • Srpski  gonič; pas Avax BHR JCAC vlasništvo Nihada Ćurana, pas Cani BHR 21156 RCAC razred zrelih vlasništvo Mesuda Halilovića, pas Lari BHR 24756 CAC razred zreli vlasništvo Izeta  Kadrića.

 

Među ženkama; Alka BHR 324005 CAC i BOB razred zreli vlasništvo Nihada Čurana, ženka Lida BHR 21370 RCAC razred zrelih vlasništvo Amira Galijaševića.

 • Srpski trobojni gonič; pas Lion BHR 21134 CAC razred zrelih vlasništvo Senada Mamiševića, Dax Mining BHR 314401 CAC i BOB razred šampiona.

Među ženkama Biza BHR 21701 JCAC vlasništvo Mirsada Kvakića, ženka Bera BHR 21346 CAC razred zrelih vlasništvo Perice Tice.

 • Crnogorski planinski gonič;  ženka Daca BHR 20072 BOB razred mladih vlasništvo Jasmina Ljuce.
 • Posavski  gonič; mužjak  Lion – Boki BHR 22918 JCAC i BOB vlasništvo Akifa Bešlije.
 • Alpski brak jazavičar; mužjak Astor BHR 20528 BOB razred zrelih vlasništvo Dejana Batinića.

U revijalnom dijelu izložbe, kako je predviđeno po programu, sudije su izvršile izbor i proglašenje pobjednika:

 • Za najljepšeg psa specijalke BIS izabran je Srpski trobojni gonič Dax Mining BHR 314401 vlasništvo Edina Hadžalića, drugo mjesto je osvojio Bosanski oštrodlaki gonič Brko – Bari BHR 21698 vlasništvo Džambe Dževada i treće mjesto istarski kratkodlaki gonič Bandit BHR 10924 vlasništvo Manjina Dilberovića.
 • U razredu mladih  za JBIS;  prvo mjesto je zauzeo posavski gonič Lion – Boki BHR 22918 vlasništvo Akifa Bešlije, drugo mjesto istarski kratkodlaki gonič Bandit BHR 10924 vlasništvo Manjina Dilberovića, treće mjesto Srpski trobojni gonič Dax Mining BHR 314401 vlasništvo Edina Hadžalića.
 • Za najljepši par izabran je par Srpskih trobojnih goniča Dax Mining BHR 314401 vlasnika Edina Hadžalića i Alka BHR 320335 vlasnika Adnana Kaljuna, drugo mjesto Istarski kratkodlaki goniči Bandit i Bela vlasništvo Manjina Dilberovića a treće mjesto su osvojili Srpski goniči  Alka i Avax vlasništvo Nihada Ćurana.
 • Za najljepšu grupu izabrani su Istarski kratkodlaki goniči Bandit, Bela i Žigi vlasništvo Manjina Dilberovića.

U revijanom dijelu pobjednicima su dodjeljeni prigodni pehari kao i nagrade koje je obezbijedila firma TEL TRADE d.o.o.  iz Tešnja. Ovim je i izložba  završena u 13:00h.

Za održavanje Specijalizovane izložbe lovnih pasa najveći doprinos kao pokrovitelj je dao Savez lovačkih organizacija u BiH, dok za organizaciju sve pohvale idu kinološkim sudijama Emiru Hasanbegoviću i Aliji Nukici, zatim sekretarima ringa Admiru Alihodžiću i Eldaru Agiću, kao i članovima organizacionog odbora  Muhidinu Handžiću,  Zaimu Čauševiću i Alenu Gurdi.

Stručna služba SLOuBiH

 

SEMINARI ZA STRUČNE SLUŽBE I LOVOČUVARE U UNSKO-SANSKOM KANTONU

 

Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, realizujući svoje planske aktivnosti, koje su punu podršku dobile i od Skupštine Saveza, dana 25.04.2015.godine, u Bihaću je održao Seminar za lovačka društva Unsko-sanskog kantona, kome su pored predsjednika i sekretara, bile prisutne i stručne službe i lovočuvari. Obzirom na program i tematiku koja je prezentovana na seminaru, prisustvo i učešće su uzeli i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona na čelu sa resornim ministrom  Dragan Polimanac, koji su dali punu podršku Savezu u provođenju takve aktivnosti i na kraju su tu aktivnost i visoko ocijenili.

Na seminaru su realizovane teme koje će lovačkim udruženjima pomoći na implementaciji Zakona o lovstvu u postupku dodjele sportsko privrednih lovišta na korištenje i gospodarenje, obzirom da je taj postupak u toku, kako je učesnike na seminaru izvijestio i resorni kantonalni ministar.

O planiranju i zakonskim obavezama koje su uredile i utvrdile izradu i donošenje planova u lovstvu, učesnike je upoznao Žunić Muhamed, Predsjednik kantonalog savjeta. Nakon izlaganja teme o planiranju, Profesor šumarskog fakulteta u Sarajevu, Mersudin Avdibegović je sa učesnicima obradio temu “šume u BiH – staništa većine vrsta divljači”, da bi potom od strane Salema Alihodžića, Predsjednika Saveza, bila prezentirana tema “obaveze stručnih službi (stručna lica i lovočuvari) u postupku planiranja i izradi lovno gospodarskih osnova i godišnjih planova gospodarenja” i na koncu je Kemal Starogorčić, član Stručnog savjeta, obradio temu “bonitiranje lovišta u postupku utvrđivanja kapaciteta lovišta”.


U diskusijama i zaključcima na koncu seminara, zatražen je nastavak edukacija i poslije provođenja javnog poziva za dodjelu lovišta na gospodarenje, kako bi se lovištima gospodarilo što stručnije i kvalitetnije, a u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu i važećim propisima iz oblasti lovstva.

 

Istog dana u Bihaću su održani i uspješno realizovani i ispiti i za lovce pripravnike, poslije kojih je lovačko društvo u Bihaću postalo bogatije za 35 novih članova – lovaca.

 

U skladu sa odlukama Skupštine, u organizaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH,  Bosanskog kinološkog saveza i Lovnog kinološkog Saveza u FBiH održana je edukacija za kinološke sudije, vođe uzgoja i kinološke referente.

 

Početkom juna tačnije 6,7 i 8 održani su seminari i ispiti za kinloške sudije u prostorijama SLOuBiH . Predavač na seminaru je bio generalni sekretar BKS-a Refet Hadžić.

Dana 06.06.2014. godine obavljen je seminar za kinološke pripravnike i kinološke sudije koji su dopunjavali pojedine FCI grupe, kao i za kinološke sudije koje će polagati za ispit u radu goniča i ispit na krvnom tragu.

Na drugi dan edukacije 07.06.2014.godine,  Lovni Kinološki Savez u Federaciji BiH pozvao je sve kinološke referente iz 57 lovačkih organizacija članica, na koji se odazvalo 30 referenata, koje je u uvodnoj riječi pozdravio  predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić i predsjednik LKSuFBiH Muhidin Handžić, koji su poželjeli uspješan rad i izrazili zadovoljstvo na dobrom odzivu referenata obzirom da je ovo bila prva edukacija od 1995.godine.

 Učesnici seminara će dobiti zvanje asistenata vođa uzgoja za što će im biti uručeni certifikati. Asistenti vođa uzgoja pored regionalnih vođa uzgoja će imati ovlasti u svojim lovačkim organizacijama da vrše poslove vezane prije svega za vođenje evidencije pasa, pregled legala, prijavljivanje legala kao i organizovanje kinoloških manifestacija,  za što će biti odgovorni kako lovačkoj organizaciji tako i regionalnim vođama uzgoja. 


 

U mjesecu septembru organizovat će se seminar za kinološke referente koji nisu prisustvovali seminaru 07.06.2014.godine  kako bi i oni dobili zvanje asistenata vođa uzgoja bez kojeg neće moći obavljati poslove pregleda legala i njihovog prijavljivanja.

Predsjednik Handžić Muhidin je između ostalog obavijestio da će lovačke organizacija preko Lovnog kinološkog saveza moći nabaviti čipove i čitače , kako bi vlasnici pasa što povoljnije izvršili obilježavanje pasa, budući da u skladu sa Pravilnikom Kinološkog saveza u BiH  pas ukoliko nije trajno obilježen ne može pristupiti ispitu urođenih osobina koji je kao obaveza propisan u Zakonu o lovstvu.

Dana 08.06.2014.godine ispitu je pristupilo 20 kinoloških sudija, od čega je za lovne pasmine njih 15, gdje su svi uspješno položili ispit.

Ovim je u skladu sa planom aktivnosti za 2014.godinu  uspješno završena prva edukacija kinološkog kadra.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).