U proteklom periodu Lovni kinološki savet u FBiH aktivno radi na održavanju i organizaciji smotri i ispita urođenih osobina za lovne pse.

Tako je proteklog vikenda u mjestu Bioča održan ispit urođenih osobina, a istom je pristupio 31 pas. Kako nam je rekao kinološki sudija, Zaim Čaušević, ispit je položilo petnaest pasa, odnosno njih petnaest zadovoljilo je kriterije pravilnika.

Također Čaušević nam je rekao da je održan i ispit u Varešu.

"LD Zvjezda Vareš je u sklopu svojih redovnih aktivnosti održalo IUO i ocjenu eksterijera u organizaciji LKS-a. Na IUO pozitivno su ocijenjena tri psa, dok su na ocjeni eksterijera svi psi dobili pozitivnu ocjenu.", rekao je Čaušević.

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).