LO "Kiseljak" iz Tešnja napravila je u proteklom periodu nekoliko čeka u svom lovištu. Čeke su napravljene u sekciji Kalošević, a radovi su trajali pola godine. Izgrađena je visoka čeka, ali i nekoliko niskih čeka, a kako nam je rekao član LO "Kiseljak" Asim Skopljak lovci ove organizacije konstantno su u akcijama a sve u cilju unaprijeđenja lovstva.

"Iskreno, uvijek se nešto radi i to na čelu sa predsjednikom Muhidinom Handžićem. Što se tiče sekcije Kalošević, moramo se pohvaliti da radimo na uređenju lovišta, prihrani divljači, a pravimo i visoke čeke. Ova čeka je samo jedan u nizu lovno-tehničkih objekata u našem lovištu, a ne planiramo ovdje stati.", rekao nam je Skoljak.

Također Skopljak napominje da je i sam učestvovao u radovima, a da su među najaktivnijima u izgradnji bili grupovođa grupe Bobare Jasmin Kurdić, Adil Mujkuć, Hamza Mujkić, te počasni lovac Raif Kurdić.

 

 

Članovi LD "Sana" iz Sanskog Mosta već duži niz godina pokazuju koji je pravi način ophođenja prema lovištu, prirodi, divljači i lovačkom društvu. Skoro pa je nemoguće pobrojati sve akcije koje lovci-članovi LD "Sana" urade u toku godine u svom lovištu.

Jedna od posljednjih akcija koja je relizovana je inicirana od strane sekcije Donji Kamengrad. Kako su nam rekli iz LD "Sana" radi se o lijepoj i reprezentativnoj visokoj čeki, a jedan od glavnih protagnosta pravljenja čeke bio je Muhamed Helić poznatiji kao Mućo. Iz LD "Sana" su čestitali sekciji Donji Kamengrad na uspješnoj akciji, te se zahvalili svim članovima koji su dali svoj doprinos u relizaciji ove akcije.

U današnjem tekstu donosimo Vam nekoliko zanimljivih činjenica o lovu. Od nekada potrebe za hranom, lov je danas prerastao u više nego korisnu aktivnost.

1. Meso divljači koje se izlučuje iz lovišta mnogo je zdravije od mesa uzgojne divljači i uzgojnih domaćih životinja, jer je njihova hrana bazirana isključivo na prirodnim resursima,

2. U mjestima u kojima je lov regulisan, kontrolom lovišta lovci i lovačka društva omogućavaju divljači da napreduje i raste,

3. Ljudi koji nelegalno love se zovu krivolovci, te je za njih zakonima propisana kazna koja se kreće od novčane do zatvorske kazne,

4. Način lova zavisi od države do države. Negdje se radi o tradiciji, negdje o zakonskim limitima,

5. Životinje se love zbog trofeja, mesa, bolesti, odnosno izlučivanja slabih i starih jedinki iz lovišta koje nemaju genetske predispozicije za uspješan razvoj vrste, kao i zbog prekobrojnosti, odnosno invazivnosti vrste,

6. U zavisnosti od podneblja lov se vrši hladnim ili vatrenim oružjem. Koriste se puške sa olučenim i neolučenim cijevima, samostrijeli ili luk i strijela, dok je u pojedinim dijelovima svijeta dozvoljen lov uz pomoć postavljanja zamki. U BiH lov je zakonom dozvoljen uz pomoć pušaka sa olučenim i neolučenim cijevima. 

7. Lov lisice u Veikoj Britaniji je smatran sportom rezervisanim za visoku klasu,

8. Lov lisice u BiH vrši se primarno radi smanjenja ove vrste na racionalan broj, jer je ista okarakterisana kao štetočina,

9. Lov je regulisan cijelim nizom zakonskih regulativa, te je primarni akcenat briga, uzgoj i zaštita divljači, a tek potom izlučivanje, odnosno odstrijel.

10. Pravni dokumenti lovačkih društava u BiH primarno definišu ponašanje lovaca u skladu sa zakonima koji tretiraju ovu oblast, 

11. Zakoni nalažu da vrijednost odstrijeljene divljači lovačke organizacije treba da unesu u lovišta u svrhu uzgoja, brige i zaštite divljači

12. Lovci se prije učlanjenja u lovačko društvo obavezuju na poštivanje lovačkih propisa i normi, koje podrazumjevaju i brigu o prirodi

13. Godinama su lovci aktivni u očuvanju prirode, prirodnog ambijenta i nastambi životinja

14. U periodima u kojima je prohodnost u lovišta zbog prirodnih nepogoda i katastrofa lovci su često na terenu u svrhu spašavanja, pomaganja i iznošenja prehrane divljači

15. Lovački list koji izdaje Savez lovačkih organizacija jedan je od najstarijih časopisa u BiH koji se i danas objavljuje, a čiji je prvi broj izašao davne 1939. godine, dakle prije 80 godina.

Predsjednik Saveza lovačkih organizacija u BiH, Muhamed Hodžić, gostovao je u emisiji vodeće informativne TV N1 "Novi dan". Razlog gostovanja bilo je nadolazeće otvorenje sezone lova na šumskog princa-srndaća.

U emsiiji se govorilo o početku, odnosno otvorenju lova na srndaća, ali i ostalim zanimljivim temama koje se tiču lova. 

"Lovstvo je prije svega briga, uzgoj i zaštita divljači, a tek potom izlučivanje divljači", objasnio je Hodćić gledateljima N1 osnovnu namjenu lovaca, lovačkih društava i lova.

Također razgovaralo se i o problemima poput napuštenih pasa lutalica, mačaka, kao i životinjama koje se nalaze u zatočeništvu.

Cijeli video pogledajte O V D J E.

Ocjenjivanje rogovlja srndaća počinje samim odstrijelom, kada se grupa okupi oko divljači i počne davati svoje sudove. Nerijetko budu jako daleko od tačne ocjene, te se iznenade brojem CIC poena u trofejnom listu.

Prije svega da objasnimo sistem ocjenjivanja po CIC-u. Radi se o načinu koji je nastao 70-ih godina u Velikoj Britaniji, a izuio ga je Richard Prior. Treba spomenuti da ovaj način ocjene ne dopušta nikakve malverzacije jer se svodi na egzatkna mjerenja koja se vrše uz pomoć vrpce, vage i hidrostatičke vage, dok su subjektivne ocjene svedene na minimum i zahtjevaju pismena obrazloženja..

U toku ocjenjivanja rogovlja počinje se mjerenjem dužine rogovlja i to sa vanjske strane. Vrpcu je potrebno povući tako da prati sve krivine rogovlja.

Nakon toga se mjeri bruto težina. Mjerenje se vrši tako što se kompletno rogovlje stavlja na vagu koja pokazuje težinu u gram tačnosti. Treba spomenuti da postoje konstante koje se oduzimaju od broja ukoliko trofej nije obrađen na pravilan način. Npr. ako je lobanja izrezana  iznad gorenjeg zubala oduzima se 65 grama, ukoliko nije rezana oduzima se 95 grama. Ukoliko je pravilno obrađeno, presjećeno od nosnih duplji prema sredini očnih duplji ne oduzima se ništa.

Zapremina rogovlja računa se uz pomoć hidrostatičke vage. Rogovlje se potapa u vodu pod uslovom da lobanja ne dolazi u kontakt sa vodom. Volumen koji istisne lobanja vani upisuje se u trofejni list. Inače Dužina rogovlja, težina kao i zapremina nose najviše poena i nose najviše poena.

Raspon rogovlja mjeri se na vrhovima rogovlja, te se broj poena unosi u skladu sa formulom koja se dobija tako što se računa prosječna dužina rogovlja sa kojom se raspon dijela, a potom množi sa konstantom.

Na kraju se upisuju poeni koje komisija za ocjenjivanje donosi na osnovu subjektivnih mišljenja, a odnosi se na izgled rogovlja (ruže, iskričavost, boja...). Također moguće je i oduzeti poene na uočene nepravilnosti.

Treba spomenuti da je prije vaganja dobro osušiti trofej, jer oni trofeji koji se mjere ranije gube na težini. Pravilo je da trofej nakon pripreme odstoji 90 dana, iako je u Velikoj Britaniji taj rok skraćen.

U ponedjeljak, 29.04., održana je sjednica Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH. Dnevni red o kojem su raspravljali delegati imao je 7 tačaka i to:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. sjednice UO

2. Izvještaj U.O. za 2018. i plan rada za 2019. godinu,

3. Izvještaj Nadzornog odbora-informacija

4. Finansijski izvještaj za 2018. godinu i Plan poslovanja SLOuBIH za 2019. godinu

5. Statutarna komisija-informacija o provedenim aktivnostima izrade Pravilnika o odlikovanjima i Pravilnika o prijemu novih članica,

6. Prijedlog Dnevnog reda za Skupštinu,

7. Razno.

Također istog dana održan je i sastanak Nadzornog odbora koji je na Dnevnom redu imao tri tačke i to:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice N.O.

2. Finansijski izvještaj Saveza lovačkih organizacija u BiH za 2018. godinu

3. Razno.

Svi izvještaji sa dnevnog reda usvojeni su i pozitivno ocijenjeni od strane U.O. i N.O., a ostali materijal je proslijeđen na razmatranje Skupštini koja je zakazana za 18.maj 2019. godine.

 

Proteklog vikenda je u Centru za kulturu općine Travnik održana redovna Skupština Saveza lovačkih organizacija u SBK. Ovogodišnji domaćin Skupštine bilo je LD "Vlašić" iz Travnika. Na Dnevnom redu našli su se izvještaji o radu Upravnog odbora, Izvještaj o finansijskom poslovanju SLOuSBK, te Izvještaj Nadzornog odbora. 

Svi izvještaji su usvojeni jednoglasno. Treba spomenuti da se na Skupštini razgovaralo o aktuelnoj problematici kada je u pitanju lovstvo u SBK. Problem predstavlja što se na Skupštini SBK nikada nije usvojila odluka Vlade SBK da se formiraju lovišta po principu "Jedna općina-jedno lovište", te je samim time stopirano dodjeljivanje lovišta lovačkim društvima na korištenje.

Iz SLOuSBK odlučeno je da će već formirana radna grupa nastaviti sastanke sa predstavnicima vladajućih struktura u cilju pronalaženja riješenja i stavljanja na dnevni red Skupštine SBK odluke o ustanovljavanju granica.

Također delegati su poručili da neće pristati na djelimična riješenja, odnosno da sve općine moraju da budu zahvaćene ovom odlukom, pa tako i Gornji Vakuf.

"Problem u Gornjem Vakufu je što imamo dva lovačka društva, ali za razliku od ostalih općina, u Gornjem Vakufu lovačka društva ne mogu da nađu zajedničku riječ. Mi smo pozivali i nastavit ćemo pozivati da se nađe kompromis, ali vjerujte da je svim lovcima u Gornjem Vakufu izuzetno teško", rekao je Haris Milanović, delegat iz Gornjeg Vakufa.

Problem u SBK donekle je riješen osnivanjem jedinstvenih udruženja na nivou općina koje su trebale da preuzmu gospodarenje, odnosno upravljanje lovištem. Ovakav sistem primjenjen je i isproban u toku jedne godine, a po osnovu Riješenja koje je izdalo nadležno ministarstvo, u svim općinama gdje egzistiraju dva društva, osim u Gornjem Vakufu te su lovci u ovoj općini četiri godine uskraćeni za bilo kakve lovne aktivnosti. 

"Svi prisutni delegati bili su saglasni u jednom, a to je da status quo ne odgovara ni lovcima, a najštetniji je za divljač i lovišta, jer se nedodjeljivanjem lovišta razvija krivolov i uništava fond divljači, "rekao nam je predsjednik U.O. SLOuSBK, Naim Pičar Pilot.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).