U Kiseljaku se posljednjih dana aktivno radi na iznošenju soli i kukuruza u lovište. Kako nam je rekao jedan od rukovodilaca LD "Zahor" Kiseljak, Midhat Zubača, lovci su vrlo rado preuzeli na sebe ove aktivnosti u što smo se mogli i uvjeriti. 

Ono što je zanimljivo je da su ispred sekcije Gromiljak, otac i sin, Atif i Adis Palalija, preuzeli na sebe iznošenje hrane za divljač u Jasikovici i na Vis.

"Sin Atif i ja smo odlučili da iskoristimo protekle sunčane dane i da iznesemo hranu u lovište. Vjerujte nas dvojica smo sami iznijeli i postavili 150 kilograma kukuruza i 30 kilograma soli. Ali ništa nije teško kada neko voli lov", rekao nam je Adis.

Lov na srndaća jedan je od najuzbudljivijih i najzahtjevnijih lovova koji lovci u BiH doživljavaju. Radi se o plahovitoj divljači, koja nerijetko bježi ispred lovaca a da nekad ni sami nisu svjesni šta se desilo. 

U knjizi Enciklopedija lovstva, autora  Pascala Durantela navode se sve lukavštine srndaća kojima obmanjuje lovce.

"Najmanja vrsta krupne divljači ističe se svojom spretnošću u ostavljanju progonitelja daleko iza sebe" navodi Durantel. Kako kaže u toku lova trag srneće divljači je jak, a kako odmiče lov i kako je jedinka na izmaku snage trag se skoro u potpunosti gubi. Također srneća divljač je poznata po tome što se ne predaje lahko, makar i kada situacija djeluje bezizlazna.

Čest je slučaj da se vraća po svom tragu kako bi napravila "bućkuriš" tragova i kako bi se pratilac zbunio, a nije rijetka ni situacija skakanja u stranu. Sve ovo lovcu onemogućava da divljač prati po tragu, te se često desi da srndać jednostavno "nestane".

Nije rijetka ni situacija u kojoj se srna ili srndać jednostavno u pola bijega samo priljube uz tlo u žbunju, pod naslaganim trupcima ili pod granjem, a boja krzna savršeno se uklopi u okolinu. Vjerovatno ste i sami doživjeli ili čuli priču lovaca  o  tome kako su prolazili nekoliko puta pored mjesta iz kojeg je snrdać poslije iskočio i pobjegao.

Iako se u BiH srneća divljač zakonski ne smije loviti sa psima u pojedinim državama Evrope je lov srndaća dozvoljen i uz pomoć lovačkih pasa.

Lovci su tumačili bijeg sneće divljači i kao najveću lukavštinu navode "pravljenje zvijezde". Srneća divljač, kada osigura veliko rastojanje od pasa, stane i napravi niz pokreta naprijed-nazad u više smjerova, a potom odskoči u stranu što lovačke pse dovodi do ludila, a divljači daje mogućnost da nesmetano nastavi bijeg.

U bijegu od pasa srne koriste i "izmjene" gdje jedna jedinka "podiže" drugu i nakon kratkog zajedničkog bijega rade skok u stranu i nastavljaju bijeg. 

U bijegu od lovaca, ali i predatora srna i srndać često će se spustiti do potoka i rijeke, a razlog je ispiranje, odnosno prekidanje mirisa. Nije rijetko da srneća divljač zapliva, a u dubljim vodenim površinama zna se sakriti u biljke tako da joj samo nozdrve budu van vode, navodi se u Enciklopediji lovstva.

Vjerovatno ste mnogo puta posmatrali srneću divljač dok pase. Posmatranjem je utvrđeno da ukoliko se divljač "okameni" vjerovatno ste otkriveni. Iako ubrzo potom nastavlja da pase radi se o triku koji joj dopušta da pažljivo osmotri okolinu, a u slučaju uviđanja opasnosti daje se u bijeg.

 

Foto: Enguerran Urban on Unsplash

Izvor: Enciklopedija lovstva, Pascal Durantel

Dvomjesečno mladunče medvjeda smješteno je u Pionirsku dolinu. Podsjećamo, mladunče je pronađeno u kreševskom lovištu, a današnjem preuzimanju prisustvovali su radnici KJKJP Park i predstavnici federalnog šumarskog inspektorata, a među njima i Muhamed Hodžić, inače predsjednik SLOuBiH-a.

Mladunče, koje su spasili članovi porodice Bećar, koja u predivnom ambijentu Gunjana posjeduje ribnjak i bavi se ribogojstvom, smješteno je u ZOO Pionirska dolina gdje je planirano da postane stalni stanovnik.

U Pionirskoj dolini mlada medvjedica će imati punu pažnju, adekvatnu ishranu, ali i veterinarsku skrb. 

"Ovaj medo ide u ZOO vrt Pionirska dolina. To je ustanova koja ima kapacitet i znanje da se brine o ovakvoj vrsti životinja. Oni inače pripadaju Međunarodnoj organizaciji zooloških vrtova i obavezni su u skladu sa konvencijama u ovakvim slučajevima pruže prvu i hitnu pomoć vakvim slučajevima a sve u cilju spašavanja životinja. Ova životinja mora se ispravno hraniti kako bi preživjela i došla u normalnu fazu razvoja.", rekao je Hodžić prisutnim medijima.

Mještani Gunjani, sela u općini Kreševo, spasili su mladunče medvjeda koje se spustilo do ovog mjesta u nedjelju. Redakcija našeg portala obišla je ovo mjesto i uspjela fotografisati Mašu, kako su je nazvali. 
Veterinari su utvrdili da se radi o ženki , dva-tri mjeseca starosti. Humani čin spašavanja uradila je porodica Bećar, Rasim, Sija i njihov sin Zakir. Mladunče je završilo kod komšija u dvorištu, te su ga oni na poziv preuzeli i nahranili.

Kako su nam rekli meče je bilo slabašno, ali su ga uspjeli "povratiti". Kako smo saznali u slijedećim danima bi do porodice Bećar trebalo da dođu predstavnici federalnog inspektorata za šumarstvo, a planirano je prebacivanje mladunčeta u Pionirsku dolinu gdje bi trebalo da bude adekvatno zbrinuto.

Porodicu Bećar posjetili su i predstavnici ULD "Tetrijeb Gunjani" Kreševo koji su iskazali zahvalnost porodici Bećar na ovom, prije svega, humanom činu.

"Na naše društvo stigla je informacija u subotu poslijepodne da se mladunče kreće ovim dijelom Kreševa. Nekoliko naših lovaca je obilazilo teren, ali bezuspješno. Zahvaljujemo se savjesnoj građanki koja nam je prijavila viđenje mladunčeta, ali i porodici Bećar, kao i lovcima koji su obilazili teren.", rekao nam je Ibrahim Agić, predsjednik ULD "Tetrijeb Gunjani" iz Kreševa.

 

Danas je u hotelu Hollywood na Ilidži održana redovna izvještajna skupština Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Skupštini je prisustvovalo 80 delegata, članova Skupštine, a na dnevnom redu su se našli izvještaji o radu Upravnog odbora, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj Nadzornog odbora, kao i plan rada za slijedeći period.

Na početku je predsjednik Skupštine, Mensur Softić, pozdravio prisutne, te pozvao na izbor radnih tijela, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Radni dio Skupštine

Nakon usvajanja dnevnog reda i konstatacije Verifikacione komisije da se Skupština može održati, prešlo se na radni dio Skupštine. Muhamed Hodžić, predsjednik SLOuBiH-a prezentovao je šta je to urađeno u proteklom periodu.

Nakon diskusije i niza replika izvještaj je usvojen sa preko 95% glasova ZA. Inače u pretklom periodu Savez je radio na edukaciji, usavršavanju kadrova, renoviranju prostorija, ulaganju u lovišta, promociju SLOuBiH-a,  a kako je sam predsjednik Hodžić rekao, plan je da se sve ove aktivnosti dignu na još  viši nivo.

Nadzorni odbor je potvrdio efikasnost i ispravnost rada Upravnog odbora, dok je kroz prezentaciju finansijskog poslovanja delegatima prezentovana činjenica da su izvršene velike uštede, te da SLOuBiH nikada nije bolje finansijki poslovao.

 

Izvještaji i planovi usvojeni

Jedna od tema koje su se dotakli delegati bila je u vezi sa Lovačkim listom, te je delegatim prezentovana činjenica da su izvršene velike uštede smanjenjem cijene, ali  i činjenica da je SLOuBiH uložio dio sredstava nakon poskupljenja papira na svjetskom tržištu kako bi cijena ostala nepromijenjena i kako lovci ni lovačka društva ne bi morali izdvajati veće cifre za pretplatu.

Pod tačkom „Razno“ najviše govora bilo je o problemima na relaciji Bosanski kinološki savez-Lovni kinološki savez gdje je Jasmin Ljuca, član UO SLOuBiH-a objasnio delegatima da je LKS ucijenjen od strane BKS-a, te da BKS pokušava da finansijski izvuče što više novaca od LKS-a. Pod ovom tačkom su se našli izvještaji o problemima lova u SBK i dijelu HNK. Skupština SLOuBiH-a odlučila je da društvima koja nemaju mogućnost lova dopusti naručivanje do 60% brojeva Lovačkog lista u odnosu na broj kupljenih markica, u svrhu manjih finansijskih izdataka i solidarnosti sa ovim društvima.

Na kraju treba spomenuti da su svi izvještaji i planovi usvojeni sa preko 95% glasova delegata, a u prilogu pogledajte i video i foto izvještaj sa današnje Skupštine.

 

 

Lovci Lovačke organizacije Klek iz Zavidovića prehranu divljači shvataju veoma ozbiljno. O tome koliko je lovcima bilo bitno da iznesu hranu, pa i u najudaljenije dijelove lovišta govori činjenica da su lovci za ove potrebe angažovali i magarce, te "pod starinski" iznijeli hranu. Inače radi se o lovnoj sekciji Kovači, grupa Mala Rasječenica.

Kako su nam rekli lovci ove grupe, najbitnije je da je akcija uspjela, te da će divljač imati neometan pristup hrani.

 

 

Lovci LD "Igman" Ilidža u proteklom periodu su uradili veliki broj akcija u svom lovištu. Kako nam je rekao Jasmin Ljuca, predsjednik ovog društva, raduje ga što se akcijama pridružio veliki broj lovaca, te je nemoguće izvdojiti bilo koga poimenično.

"Urađen je vliki broj akcija, radili smo na iznošenju soli, pravljenju pojila, prehranjivanju, održavanju postojećih i pravljenju novih pojila, solila, hranilišta, a kamere koje su postavljene u lovištu zabilježile su i rezultate koji su nastali nakon toga, a to je divljač", rekao nam je Ljuca.

Na kraju treba napomenuti da raduje veliki broj mladih i djece koji su bili uključeni u ove akcije.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).