Tekst i foto: Amela Bašalić

Članovi sekcije “Hrasnica” Lovačkog društva “Igman” Ilidža su dana 13.06.2019. godine izveli radnu akciju oranja, sijanja i iznošenja soli na lokalitetu Igmana.

Lovci su na ovu akciju čekali oko mjesec dana, jer nevrijeme i kiše nisu dozvoljavali oranje zemlje. Prestanak padavina dopustio je da se vođa akcije Sarajkić Fadil i učesnici Valjevčić Hamdija, Lokvančić Vahid, Ćatović Eldin, Štitkovac Suvad, Ganija Munib i Karić Ibrahim (gost) skupe i prionu na psoao. Ove istinske zaljubljenike prirode i životinja nije mogla zaustaviti ni nesnosna vrućina i temperatura koja je iznosila i preko 35°C. Prateći godišnji plan gospodarenja lovištem, a koji između ostalog predviđa oranje i zasijavanje određenih parcela (žitom, zobi, djetelinom itd.) radi prihrane divljači kako bi ista bila u dobroj kondiciji, uhranjena i zdrava i kao takva lakše prebrodila zimu, uzorano je i zasijano oko 4 duluma zemlje na četiri lokacije.

Zasijane su dvije vreće zobi i dva kilograma djeteline na lokacijama Bukova ravan, Ilina koliba i Hrid (dvije njive). Jednu vreću zobi donirao je član društva Lokvančić Vahid. Lovačko društvo je posebno zahvalno vlasniku zemljišta Bori Šehovcu koji već dugi niz godina ustupa svoje njive na korištenje. Lovci su također ovom prilikom iznijeli i usuli u solila 45 kg soli. Bitno je istaći da su članovi ove sekcije u proteklom period uradili veliki broj akcija u lovištu kao što su iznošenje soli, pravljenje pojila, prehranjivanje divljači, održavanje postojećih i pravljenje novih pojila, solila, hranilišta i visokih zasjeda. Međutim, prilikom ove akcije uočeno je da većina lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata treba hitnu popravku i dopunu, čemu će se svakako posvetiti posebna pažnja u narednom periodu.

Prema tragovima na terenu zaključeno je da u ovom dijelu lovišta ima divljih svinja, srneće, zečije, lisičije kao i pernate divljači. Posebnost ovoj akciji dala je jedna srna koja kao da je svojim prisustvom pozdravljala ove aktivnosti u lovištu i pozirala za fotografije koje je napravio Štitkovac Suvad. Također su nekoliko lovaca nedaleko od mjesta gdje je viđena srna čuli zov laneta, ali nisu mogli zaključiti da li se radi o jednom ili više lanadi. Kako god bilo i ovi događaji će se zasigurno prepričavati i dugo pamtiti jer za zaljubljenike lova i prirode nema ništa ljepše od susreta divljači u prirodi.

Lov u SBK je na čekanju, a lovci iznalaze načine da se i dalje provodi jedan do glavnih ciljeva lova-druženje kolega lovaca. Dokaz za ovo svakako su i kiseljački lovci koji su odlučili da idu u projekat nabavke opreme za sportsko streljaštvo. 

Lovci iz LD "Zahor" su odlučili relizovat projekat iz oblasti sporta a koji se tiče sportskog streljaštva. Prilika za to se otvorila kada je JP BH Pošta objavilo Javni poziv te su aplicirali na isti. Sredstva su im odobrena, a već protekle sedmice su nabavili dio opreme-vazdušne puške.

"Ovo je dio opreme koju smo nabavili. Radi se o vazdušnim puškama Gamo, kalibra 5.5, a očekujemo i uskoro i ostalu opremu. Na ovaj način ćemo uspjeti organizovati takmičenje, koje će biti povod i za druženje i okupljanje lovaca. Činjenica je da je lov u SBK na čekanju, ali sigurno je da nam druženje niko ne može oduzeti i zabraniti", rekao je Asmer Japaur sekretar LD "Zahor" koji je iskoristio ovu priliku da se zahvali JP BH Pošta i generalnom direktoru Mirsadu Mujiću jer su podržali ovaj projekat.

 

Danas je u prostorijama Saveza lovačkih organizacija u BiH održan sastanak Upravnog odbora ovog tijela u proširenom sastavu sa članovima UO Lovnog kinološkog saveza u FBiH. Na dnevnom redu našlo se 6 tačaka, od usvajanja zapisnika sa prošle sjednice, preko problematike u vezi sa lvnom kinologijom, pa do organizacije tradicionalne manifestacije „Druženje lovaca Igman“i relizacije projekata SLOuBiH-a.

Jedna od gorućih tema bila je ona u vezi sa lovnom kinologijom. Naime BKS je jednostrano odlučio da prekine saradnju sa LKS-om, uskrativši lovcima  mogućnost prijave legla preko matičnih lovačkih organizacija i LKS-a.

O čemu se govorilo na sjednici, kada je planirana manifestacija druženja lovaca i o situaciji u vezi sa kinologijom za naš portal govorio je predsjednik SLOuBiH-a Muhamed Hodžić.

Više pogledajte u video prilogu sa današnje sjednice Upravnog odbora.

 

 

Proteklog vikenda su članovi Upravnog odbora ULD "Tetrijeb Gunjani" iz Kreševa održali redovnu sjednicu Upravnog odbora. Kako su nam rekli iz ovog društva pomalo je tužno da se sjednica u junu održava a da ista nije vezana za lov na srndaća. Naime, lov u SBK je u zastoju, te su sva društva trenutno "na čekanju".

- Razgovarali smo o aktuelnoj problematici. Činjenica je da među lovcima kolaju informacije, ali za sada možemo samo da potvrdimo da se radi na tome da se problem riješi. Treba biti direktan, ovo je problem primarno političke prirode i lovci su taoci iste, rekao nam je Ibrahim Agić, predsjednik.

Sjednicu UO Ibrahim Agić je iskoristio kako bi uručio Lovačke kalendare autora prof. dr. Dalibora Balliana svim članovima Upravnog odbora.

 

 

 

Prilog: Dopis BKS-u poslat 6. maja kako bi se razmotrili smjernice o saradnji BKS-a i LKS-a

 

Prilog 1: Prepiska sa gdinom Hadžićem u vezi sa isključenjem LKS-a iz BKS-a u kojoj je iskazana namjera rukovodstva LKS-a i SLOuBiH-a da se situacija prevaziđe

 

 

 

 

Prilog 2: Ispostavljene  fakture od strane BKS-a za 2017. godinu koje je LKS uredno izmirio

 

 

 

 

Prilog 3: Ispostavljene  fakture od strane BKS-a za 2018. godinu koje je LKS uredno izmirio

 

Prilog 4: Ugovori između BKS-a i LKS-a za 2017., 2018. i 2019. godinu

Na jučer održanom sastanku Upravnog odbora prisutnima se obratio predsjednik Muhamed Hodžić sa molbom da se prati zdravstveno stanje kod divljih svinja.

"Savez je dobio upute, a ja ih proslijeđujem vama. Upućena nam je molba da pratimo stanje sa afričkom svinjskom kugom. Iako do sada nije bilo zabilježenih slučajeva i čini se da nas je, hvala Bogu,  afrička svinjska kuga zaobišla, ipak ne treba da se opuštamo. U slučaju pronalaska leševa divljih svinja lovci su dužni markirati mjesto na kojem su našli leš, a potom kontaktirati nadležne iz lovačkog društva. Potom će oni da kontaktiraju SLOuBiH ili glavnog federalnog veterinarskog inspektora, kako bi se poduzele mjere", poručio je predsjednik Hodžić.

Kako je objasnio jedan od simptoma kod divlje svinje zaražene afričkom svinjskom kugom je visoka temperatura te se zaraženi leševi uglavnom mogu naći na hladnim, sjenovitim mjestima pa i u vodi. 

U subotu, 8. juna 2019. godine u Društvenom domu Pazarić održano je zborovanje lovaca Lovačkog društva "Bjelašnica" Hadžići, a u povodu otvora lova na srndaća. Tom prilikom predsjednik Lovačkog društva "Bjelašnica" Hadžići Mirsad Medić dodjelio je posebno priznanje za doprinos i  nesebičnu podršku razvoju lovstva na području općine Hadžići gosp. Hamdi Ejuboviću načelniku općine Hadžići, kao i savezna priznanja i odlikovanja zaslužnim članovima Društva.

Za počasne članove Društva proglašeni su: Jasmin Čizmić, Nihad Šehić i Asim Šehić, dobitnici Ordena prvog reda SLOuBiH su: Nusret Lokvančić i Derviš Čizmić dok su Orden drugog reda SLOuBiH dobili: Dino Borovina i Ameludin Hasanović.

Dobitnici Zahvalnica SLOuBiH su: Azemin Sadiković, Dženan Đino, Meho Mulagić, Esad Tahirović, Dževad Čengić, Memsud Zametica, Esmir Muhibić, Veldin Hujić, Tarik Šehić i Semir Subašić.

"U cilju osvježavanja krvi i poboljšanja stanja populacije divljeg zeca u našem lovištu izvršena je nabavka 32 odrasle jedinke divljeg zeca koje su 1.6.2019. godine puštene u lovište „Ormanj“ a kojim gazduje naše Društvo. Također bi se ovom prilikom posebno zahvalili i gosp. Muhamedu Hodžiću predsjedniku SLOuBiH koji je prisustvovao zborovanje lovaca Lovačkog društva "Bjelašnica" Hadžići kao i Televiziji Sarajevo (TVSA) koja je dana 9. juna 2019. godine u Centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik objavila video prilog o našem lovačkom Društvu.", rekao nam je Mirsad Medić, predsjednik UO LD "Bjelašnica" iz Hadžića.

.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).