Jučer je u Ključu održana sjednica Savjeta lovačkih društava Unsko-sanskog kantona. Sjednici su prisustvovali predstavnici sedam udruženja, te predstavnici Unsko-sanskih šuma, a na dnevnom redu su se našle aktuelne teme iz oblasti lova, tačnije kinologije, te razmatranje nastalih šteta od divljači, kao i nastup na manifestaciji "Druženje lovaca Igman 2019".

Kako nam je javljeno SLOUSK dao je jednoglasnu podršku SLOuBiH u nastojanju pronalaska riješenja u vezi sa lovnom kinologijom.Također dogovoreno je da se još jednom uputi zahtjev kantonalnom i federalnom ministarstvu poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva u vezi sa ukidanjem uzgojnog područja za medvjeda, te o prebacivanju ingerencija na kantone, radi izrade planova gazdovanja.

Na kraju je podržan i zajednički nastup na predstojećoj manifestaciji "Druženje lovaca Igman 2019.".

 

Savez lovačkih organizacija u proteklih pola godine radi aktivno na uređenju zvanične stranice, te smo donijeli pregršt tekstova iz društava, događaja u SLOuBiH-u, kao i edukativnih tekstova.

Živimo u tzv. digitalnom dobu kada je fotografisanje postalo svakodnevnica, a lovci na ovaj način imaju priliku da bilježe svoje trenutke kojih će se zauvijek sjećati, što je svakako pozitivan trend.

Ono što želimo istaknuti je da smo u posljednjih pola godine dobili pregršt divnih fotografija i tekstova, na što smo ponosni, ali u isto vrijeme dio fotografija nismo mogli da objavimo jer nisu u skladu sa etikom.

Najčešći razlog su fotografije divljači urađene neprimjereno, a moramo naglasiti da uz malo truda i malo planiranja možemo da uradimo puno.

ELEMENTI DOBRE LOVAČKE FOTOGRAFIJE

Stoga Vam donosimo niz instrukcija u cilju poboljšanja fotografija, ali i u cilju objave većeg broja fotografija na našoj stranici, ali i u Lovačkom listu.

Za dobru fotografiju potreban nam je fotoaparat, a za potrebe izrade fotografija, objavljivanja istih u Lovačkom listu ili na stranici Slobih.ba sasvim su dovoljni digitalni aparati koje imamo na svojim mobilnim telefonima. Fotografisanje treba da vršimo držeći fotoaparat u vodoravnom položaju. Također nemojte da se plašite stiskanja okidača, ne košta ništa, a što više fotografija napravite lakše ćemo naći one idealne. Najbitniji savjet-neka fotograf čučne prilikom fotografisanja, ne želite da fotke djeluju kao da su fotkane sa visoke čeke.

Za dobru fotografiju potrebna nam je dobra pozadina. Kada već radimo fotografisanje u prirodi neka to bude drveće, poljana, rijeka, potok, šumski put  ili neka kombinacija navedenog.  Neprimjereno je da su u pozadini vidi neprirodan element poput automobila, agregata ili neke treće tehničke stvari.

Ukoliko fotografiju niste uradili u šumi, a želite je napraviti kod kuće, dovoljno je da odete u vrt, na travnjak i nađete lijepu pozadinu.

Također uz malo granja moguće je napraviti lijepu podlogu za divljač na kojoj će biti položena, bez obzira da li se fotografišete u prirodi ili kod kuće.

Prilikom fotografisanja divljač polažemo na desni bok. Krv treba da zakamufliramo, a na umu da imamo da divljači odajemo počast.

Oružje kojim je izvršen odstrijel ne naslanja se na usta divljači. Fotografije, ukoliko su grupne, trebalo bi da prikazuju lovce sa njihovom kompletnom opremom. Divljač treba da se nalazi ispred na barem tri metra.

Dakle, za dobru fotografiju potrebno je  

 • Fotoaparat
 • Pozadina
 • Podloga
 • Vodoravno fotografisanje
 • Ukusno odjeveni lovci
 • Divljač položena na desni bok
 • Što manje krvi

POSLJEDNJI ZALOGAJ

Osim toga, stari običaj je odavanje počasti divljači. Sada ćemo spomenuti samo osnove, a u nekom od slijedećih tekstova ćemo se potruditi da detaljnije pišemo o tome. Nakon što se divljač odstrijeli, vođa lova (lovođa, grupovođa) otkida grančicu crnogoričnog drveta (u slučaju da nema poslužit će i bjelogorično) u umoči je u krv divljači, potom je predaje lovcu kojeg je poslužila lovačka sreća kako bi je zataknuo za šešir.

Drugu grančicu otkine i stavi je divljači u usta kao posljednji zalogaj. Također na ranu se stavlja treća grančica u cilju kamufliranja rane.

Posljednji zalogaj daje se krupnim vrstama divljači: jeleni, muflon, divokoza, srndać,bez obzira na spol

Posljednji zalogaj ne daje se medvjedu, vuku, risu i divljoj svinji, kao niti jednoj vrsti sitne divljači!

Također u lovu na pernatu divljač i to tetrijeba i lještarku običaj je divljači dati posljednji zalogaj.

REDANJE DIVLJAČI

U velikim lovovima sa velikim brojem odstrijela treba obratiti pažnju na redanje divljači. Ako se lovi i sitna i krupna divljač redamo je u redove od desnog prema lijevom krilu na slijedeći način

 • jeleni po trofejnoj vriednosti
 • Košute
 • Divlje svinje po težini
 • Srndaći
 • Srne
 • Zečevi
 • Fazani
 • Šljuke
 • Jarebice
 • Preprelice
 • Predatori

Svako deseto grlo/kljun treba da je malo izvučeno radi lakšeg brojanja. Iza redova tzv. „štreka“ lijepo je naložiti lovačke vatre. Također u ovakvim situacijama vođa lova treba da stoji naprijed, lovci sa desne strane, a lovci iz pogona sa psima sa lijeve strane.

NAJČEŠĆE GREŠKE KOD FOTOGRAFIJA

 • Tehničke stvari
 • Držanje divljači da visi
 • Čupanje divljači za uši
 • Jahanje divljači
 • Konzerve piva
 • Cigarete
 • Naslanjanje stvari na divljač
 • Nepravilno postavljena divljač

Dragi lovci, pred nama je još jedna manifestacija poznata kao "Druženje lovaca". Ovim putem želimo da Vas pozovemo na Igman, 24. augusta ove godine, kako bismo skupa proveli nezaboravne trenutke. Na manifestaciji ćemo, osim druženja po kojem su lovci poznati, održati i niz događaja poput sportskih disciplina, takmičenja u streljaštvu za pionire, izbora najboljeg lovačkog jela, najljepše zastave lovačkog društva, ali i specijalizovane izložbe lovačkih pasa.
Ovim putem Vas pozivamo da uveličate ovu manifestaciju, a pozvani su svi lovci, prijatelji lovaca, ljubitelji prirode, kao i svi ljudi dobre volje!

Kompletan program možete pogledati u nastavku.

Kako smo ranije i pisali na našem web portalu, članovi LD "Igman" Ilidža krajem prošle i početkom ove godine uradili su cijeli niz akcija u lovištu. Isto tako su nastavili i prošlog mjeseca kada su izvršili akcije oranja i sijanja, a sve ovo dalo je i rezultate prilikom otvorenja lova na srndaća.

POVEZANI TEKSTOVI

FOTO IZVJEŠTAJ: GAZDOVANJE LOVIŠTEM LD 'IGMAN' ILIDŽA

LD 'IGMAN': RADNA AKCIJA ORANJA SIJANJA I IZNOŠENJA SOLI

Gdin Jasmin Ljuca, predsjednik ovog udruženja sam je ponosan na akcije članova i članica ovog društva, a i sam je učestvovao u njima. Da se rad i ulaganje u lovište isplati pokazalo se prilikom prvih nekoliko izlazaka na srndaća. Naime lovci su primjetili poboljšanje stanja divljači, a nekoliko njih je imalo i mirnu ruku, dobro oko i lovačku sreću.

"Lično ja sam imao priliku da odstrijelim dva srndaća. Također lovci Mujić Tarik, Azur Botulja i Bašalić Husein izvršili su odstrijel srndaća. Ovo je dokaz da se u lovište mora prije svega ulagati i raditi na uzgoju i zaštiti divljači, da bi tek onda došlo do onoga što nazivamo odstrijel odnosno izlučivanje divljači iz lovišta", rekao je Ljuca za Slobih.ba.

 

 

 

Kolege lovci, na socijalnim mrežama se pojavio snimak u kojem je jedan lovac izrazio negodovanje zbog duplih stranica junskog Lovačkog lista. Ovim putem Vas želimo obavijestiti da se radi o nenamjernoj grešci u nekolicini primjeraka, a ne o cijelom tiražu. Također želimo upoznati javnost da Savez lovačkih organizacija ne snosi nikakvu krivicu u vezi sa ovom greškom, pošto je posao tehničkog uređivanja i štampe Lovačkog lista povjeren drugim kompanijama.

Na kraju želimo napomenuti da ćemo istražiti ko je uzrokovao ovu grešku, kako bi se namirila šteta koja je prouzrokovana lovcima, Lovačkom listu kao glasilu lovaca, ali i SLOuBIH-u.

Svi lovci koji su dobili Lovački list za mjesec jun sa greškom treba da se jave sekretarima svojih društava kako bi  im bili poslati besplatni ispravni primjerci.

Ovim putem još jednom se želimo izviniti na neugodnosti koju su doživjeli pojedini lovci, te napominjemo da se radi o nekolicini primjeraka sa greškom.

 

Jučer je u Travniku održana sjednica Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u SBK. Sastanak je održan u prostorijama LD „Vlašić“ koji su se i ovaj put pokazali kao izvrsni domaćini. Predstavnici lovačkih društava sa prostora SBK, a koji su članice SLOuBiH-a, iznijeli su probleme sa kojima se susreću u radu.

U izlaganjima predstavnika vidljivo je nezadovoljstvo činjenicom da se preko deset godina ništa nije uradilo u vezi sa ustanovljenjem granica lovišta. Ovaj problem dovodi do smanjenja divljači, a lovcima i rukovodstvima lovačkih društava svezane su ruke kada je u pitanju reagovanje u vezi sa potencijalnim krivolovom za kojeg se opravdano sumnja da je u ekspanziji.

SLOuSBK odlučio je da će ponovo pokušati da apelira na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se riješio problem ustanovljavanja granica lovišta u ovom kantonu, posebno jer su dobili obećanja da će u slučaju registracije zajedničkih društava, na područjima općina gdje egzistiraju dva društva,  biti pripremljen teren da se lovišta ograniče po principu jedna opština jedno lovište.

Prisutni delegati su podsjetili i napomenuli da bilo koji drugi princip ustanovljavanja granica lovišta zakonski nije moguć, jer je Ustavni sud takve odluke pobijao i ocijenjivao kao neustavne.

Druga tačka dnevnog reda bila je aktuelna problematika u vezi sa kinologijom. Naim Pičar Pilot pozvao je i kinološke sudije na ovaj sastanak kako bi čuo njihovo mišljenje, a kako je i sam rekao raduje ga da se nakon sastanka izašlo sa jedinstvenim stavom lovaca i struke.

Naime, podržana je inicijativa da se Lovni kinološki savez tretira kao jedini savez sa kojim će sarađivati društva, te da se u dogledno vrijeme isti pokuša direktno povezati sa krovnim  Kinološkim  savezom u BiH, odnosno kako ne bi postojao medijator za usluge između LKS-a i krovnog Kinološkog saveza u BIH što je ranije bio BKS.

Također je objašnjeno da je BKS, preko kojeg je ranije LKS ostvarivao saradnju sa krovnim Kinološkim savezom u BIH otkazao usluge, te da će, privremeno, u narednom periodu kao tehnička ispomoć do prevazilaženja ove situacije, na raspolaganju biti Kinološki savez RS-a.

Više o cijelom sastanku pogledajte u našem videoprilogu.

U proteklom periodu sekcija „Vukanovići-Zlokuće“ iz LD „Srndać“ – Kakanj su radili na izgradnji lovačke vikendice. Lovci ove sekcije su i u prošlosti bili aktivni te izgradili lovački šadrvan pod Marića kosom,te su došli na ideju da izgrade i lovačku vikendicu u lovištu Slagoščići. Naime ova sekcija vrši lov na zeca i divlju svinju na ovom terenu te se javila potreba za ovakvim objektom. 

Glavna i početna faza je završena a to su pokrivanje objekta i izgradnja nadstrešnice a slijedi estetsko uređenje vikendice i postavljanje ograde oko vikendice. Lovci iz sekcije su dobrovoljnim prilozima te trudom i radom ovo postigli, a to pokazuje da se uz sve navedeno te dobru volju i slogu 
može puno toga postići te da ne trebamo čekati pomoć drugih već trebamo uzeti stvari u svoje ruke.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).