U Sanskom Mostu se jučer desila zanimljiva situacija. Zahvaljujući dojavi savjesnih mještana spašen je srndać. Naime, na teren su izašli lovočuvari Muhamed Seferović i Pašalić Sead koji su imali šta da vide. U jedno od dvorišta zalutao je mlad srndać, a građani nisu imali drugu opciju nego da se obrate LD "Sana" čiji su članovi još jednom pokazali dobar odnos prema divljači.

Opširnije...

 

Jučer je u Kiseljaku na lovačkoj kući Šainovići održana Skupština LD "Zahor" Kiseljak. Na Skupštini su se razmatrali redovni godišnji izvještaji, ali se birao i novi predsjednik ovog društva. Svi izvještaji o radu u 2018. godini su usvojeni jednoglasno, a prezentovan je i budući rad udruženja, odnosno plan rada za naredni period, što je također usvojeno jednoglasno od strane članova Skupštine.

Na prijedlog sekcija na mjesto predsjednika kandidovan je i izabran je Amir Agić, dugogodišnji član udruženja, koji je do sada obnašao funkciju člana Upravnog odbora.

Ovom prilikom sekretar udruženja, Asmer Japaur, prezentovao je i dio nabavljene opreme u sklopu projekta lovnog streljaštva, a koji je podržan od strane JP BH Pošta. Također najavljena je i implementacija projekta "Upoznajmo naše lovište" koji za cilj ima edukaciju lovaca, a koji je podržala Općina Kiseljak.

Nakon uspješno održane Skupštine lovci su nastavili druženje uz isprobavanje nabaljenih vazdušnih pušaka, ali i nezaobilazan lovački gulaš.

 

 

Vrijeme je lova na srndaća ili šumskog princa koji za pojedine lovce predstavlja vrhunac lovne sezone. Dok jedni lovci imaju više uspjeha, drugima se nikako ne da vidjeti ga, kamo li doću u priliku za odstrijel.

Vremenom se izdvojilo nekoliko osnovnih pravila koja se trebaju poštivati prilikom lova na srndaća, a koja su se pokazala kao vrlo bitna.

1. Pazite na miris i zvukove

Čulo vida kod srneće divljači je slabo. Kao i kod čovjeka nadomješteno je izoštrenim drugim čulima. Srneća divljač ima sjajna čula mirisa i sluha, te je, prema pojedinim istraživanjima, u stanju registrovati najmanji šum. Također jake mirise osjete na kilometarskoj udaljenosti ukoliko joj to dozvoljava konfiguracija terena i vjetar. Korištenje cigareta, hemijskih sredstava, brijanje i kupanje pred lov mogu donijeti kontraefekat. Slično je i sa problemom pravljenja buke. Pojedini lovci prenose iskustva da je srndać znao da pobjegne nakon najmanjih šumova.

2. Treba znati vrijeme u koje se lovi

Lov na srndaća vrši se u ljetnom periodu, ali i unutar tog perioda potrebno je znati kada "izlaziti" u lov. U toku dana teško da ćete imati uspjeha, ali jutarnji period, kao i predvečerje sjajan su period dana za lov na srneću divljač. U jutarnjem periodu divljač izlazi na ispašu, nakon čega se obično zavali i preživa. period poslije toga, do predvečerja, obično ne donosi uspjeh. U predvečerje divljač se ponovo diže, te se i u ovom periodu uspješno lovi srneća divljač.

3. Treba znati gdje se lovi

Upoznajte teren, konfiguraciju terena i običaje divljači. Srneća divljač ima svoje biološke potrebe, da jede, da pije, vrši nuždu, pari se i ove stvari obavlja na istim mjestima. Prije lova na srndaća potrebno je vršiti obilazak terena kako bi se upratilo ponašanje divljači i na koja mjesta rado dolazi da obavlja navedeno. Ovakav pristup sigurno će donijeti određenu prendost lovcu u lovnim aktivnostima prilikom lova na srndaća.

Nakon što je nedavno medvjed upao u vogošćansko naselje Tihovići i usmrtio ovcu, te uznemirio lokalno stanovništvo članovi LD „Lane“ iz Vogošće su poduzeli niz aktivnosti sa ciljem zaštite stanovnika Tihovića. U širem rejonu naselja postavili su znake upozorenja na pojavu medvjeda, a organizovali su i lovačke patrole. Osim toga, sutra će u 17h organizovati hajku na medvjeda sa ciljem da medvjeda udalje od naselja Tihovići piše RTV Vogošća.

Pošto se radi o zaštićenoj vrsti, i odstrijel je u FBiH zabranjen, lovci će hajkanjem, a u cilju zaštite stanovništva, pokušati da udalje medvjeda od naseljenih mjesta.

Lovovođa LD „Lane“ Nusret Kulo pretpostavlja da medvjed ulazi u Tihoviće zbog nedostatka hrane. Također, upozorava stanovništvo da u blizini kuća ne ostavljaju otpad, posebno životinjski jer to privlači medvjede.

Iz LD „Lane“ apeluju na građane da se ne kreću šumom u ranim jutarnjim ili večernjim satima, da ne šetaju sami i u tišini jer postoji realna opasnost da se susretnu sa medvjedom.

Izvor: rtvvogosca.ba

U petak u poslijepodnevnim satima u naselju Tihovići, članovi Vogošćanskog Lovačkog društva „Lane“ započeli su hajku na medvjeda, koji je nedavno u ovom naselju upao u štalu Hašima Kahrimana, te u njoj ubio jednu ovcu a više njih povrijedio i preplašio.

Prema riječima Nermina Pašalića, predsjednika skupštine Lovačkog društva „Lane“, cilj ovog lovačkog društva bio je da se preventivno spriječe daljnje štete koje su medvjedi već učinili mještanima ovog područja. Potjera za medvjedom trajala je nekoliko sati, a mještani su upozoreni da se ne kreću šumom sami i u tišini, jer se na taj način izaziva velika opasnost od susreta sa medvjedom.

Nakon višesatnih napora hajka je najzad urodila plodom. Medvjed je protjeran i usmjeren u svoje stanište iz kojeg je i došao. U slučaju da mještani primjete, vide ili saznaju nešto za pojavu medvjeda na ovom naseljenom području, dužni su obavijestiti policiju, Lovačko društvo „Lane“ ili Općinski štab Civilne zaštite u Vogošći.

 

Izvor: Rtvvogosca.ba

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Kako je pojasnio ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, koji je i predlagač ovog Zakona, sada su otklonjene barijere i prepreke koje su postojale u ranijem Zakonu, a koje se odnose na ostvarivanje prava građana za nabavljanje, nošenje i držanje oružja i municije.

„Prije svega, građani će sada moći provesti praktičnu obuku. Prema ranijem Zakonu to nisu mogli uraditi, jer niti jedno društvo na području Kantona Sarajevo nije ispunjavalo uslove koji su bili predviđeni tim zakonskim rješenjem. Bez provođenja praktične obuke nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja građanima koji su podnijeli zahtjev i ispunjavaju zakonom propisane uslove“, kazao je ministar Katica.

Prema njegovim riječima, svaki građanin koji posjeduje oružje do sada je morao nakon deset godina dostavljati ljekarsko uvjerenje nadležnoj policijskoj upravi, u suprotnom bi mu oružje bilo oduzeto.

„Građani jednostavno zaborave da je proteklo deset godina i ne dostave ljekarsko uvjerenje, a oružje im se zbog toga oduzme. U izmjenama smo naveli da se građani, prije nego što im se oružje oduzme, obavijeste kako je potrebno da novo ljekarsko uvjerenje dostave nadležnoj policijskoj upravi. Također, preciznije je definiran naziv oružnog lista te sada nosi naziv oružni list za držanje i nošenje oružja čime su otklonjene sve dileme u koju svrhu se oružje posjeduje. Prilikom nabavke municije građani o tome neće više morati obavještavati nadležnu policijsku upravu već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS. Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti svoja prava“, istakao je ministar Katica.

Zakonom je, prema riječima ministra, preciziran i način dobivanja odobrenja za osnivanje civilnog strelišta, a što je od izuzetnog značaja i za proces provođenja praktične obuke u rukovanju oružjem kao jednog od posebnih uvjeta za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja.

„Ovo je bio i osnovni razlog pokretanja izmjena i dopuna Zakona, jer trenutno na području Kantona Sarajevo nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja zato što niko nema dozvolu izdatu od policijske uprave za obavljanje praktične obuke, a kao razlog se navodi da niti jedno strelište nema upotrebnu dozvolu“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U odnosu na raniji, novina u ovom Zakonu je i što će sada fizička lica koja bez opravdanog razloga nose hladno oružje na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

Izvor: Biznisinfo.ba

Drage kolege, u iclju poboljšanja Lovačkog lista i njegovog sadržaja odlučili smo da se obratimo najbitnijim osobama u cijeloj priči, a to su lovci, odnosno naši čitatelji.

Ovi putem Vas molimo da ispunite anketu kako bismo dobili od Vas smjernice na koji način da uređujemo Lovački list i ujedno ga prilagodimo zahtjevima naših lovaca.

Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).