Danas je gost magazina „Natura“ Radija FBiH bio predsjednik Saveza lovačkih organizacija u BiH Muhamed Hodžić.

Tema emisije su bili lov i lovstvo. Na početku emisije Hodžić je govorio o sistematizaciji divljači i biodiverzitetu naše domovine.

Također Hodžić je objasnio koje su to akcije lovaca koje lovci vrše u lovištima, od prehrane, preko uređenja divljači, pa do unosa divljači.

- SLOuBIH je pokrenuo jedan projekat kaveznog uzgoja zečeva sa namjerom da članicama pomogne kod nabavke zečje divljači i kako bi se ona lakše unosila u lovište. Cijena jednog zeca je oko 100 eura, što je za jedno lovačko društvo velika svota. Stoga smo krenuli u taj projekat i našim članicama smo isporučili 60 jedinki zečeva po nižim cijenama. To je proces u kojem učimo i nije najjednostavnije. Tu je i projekat koji Savez vodi sa LD Sana gdje radimo na uzgajalištu za crnu divljač, gdje je plan uzgoj crne divljači kako bi se ista unosila u lovišta, rekao je Hodžić i dodao da je cilj razvoj fonda u našim lovištima.

Nakon toga je sa voditeljicom programa Hodžić govorio o unosu hrane u lovišta i objasnio je slušateljima na koji način se prehranjuje divljač, te da to nije samo unos nego i zasijavanje površina.

U emisiji je pušten i prilog o LD „Neretvica“ Buturović Polje, gdje je za RFBiH govorio sekretar Amar Perva.

- Nakon sezone lova na srndaća na red je došao zimski lov, lov sa psima. Lovi se prije svega divlja svinja, zec, lisica... Ove godine ne možemo otvoriti lov zajedničkim druženjem svih lovaca zbog koronavirusa. Lov podrazumjeva prije svega sigurnost svih učesnika, rekao je između ostalog Perva te objasnio način izvršenja lova.

O lovu sa psima goničima govorio je i predsjednik Hodžić koji je objašnjavao kako se vrši lov sa psima, ali je rekao i da lovna sezona sa psima formalno traje tri mjeseca što je izuzetno kratak period za vlasnike pasa.

Također govorilo se i o kaznama i situaciji vezanoj za krivolov. Kako je Hodžić rekao krivolov je jedna pojava koja je oduvijek prisutna, te je govorio o preventivi ove pošasti i radu lovočuvarske službe.

U nastavku magazina Natura govorilo se i o zaštićenim vrstama, prije svega risu, vuku i medvjedu koji su na listi zaštićenih vrsta. Predsjednik Hodžić govorio je i o propisima koji su u koliziji po pitanju ovih vrsta i teškom situacijom gdje su vuk i medvjed zaštićeni, a lovci nemaju pravo korištenja te divljači. Problem je u tome što lovačka društva kao korisnici lovišta moraju nadoknađivati štetu koju ove vrste naprave.

Također govorilo se i o nelogičnosti gdje su medvjedi koji obitavaju na teritoriji FBiH zaštićeni, dok čim pređu entitetsku granicu isti mogu biti odstrijeljeni.

Potom se u emisiji emitovao prilog o LD „Jelen“ Cazin. Za Radio FBiH govorio je Enes Bajrić koji je istaknuo da se radi o društvu od preko 700 članova koji djeluju u pet revira.

- Tradicionalni otvor lova prakticira se redovno, bez naoružanja, na jednom mjestu skupe se lovci. Što se tiče LD „Jelen“ brojimo preko 700 članova. Lovačko društvo učestvuje u radovima u lovištu. Što se tiče lovne sezone imamo plan vezano i za odstrel, izgradnju lovno-tehničke objekte, kao i unos divljači, rekao je Bajrić.

- LD Jelen je u organizacijskom smislu među najboljim, a po mom mišljenju, najbolje društvo u državi. Prije svega tu se moramo zahvaliti lovcima, našim članovima bez kojih ne bismo to uspjeli, rekao je za RFBiH Redžo Stranjac, lovac LD „Jelen“ Cazin.

Na druženju lovaca u Cazinu prošlog vikenda gostovao je i Nermin Ogrešević, načelnik Cazina, koji je obećao i podršku i pomoć LD „Jelen“ Cazin, te je pohvalio rad LD „Jelen“.

U magazinu „Natura“ predstavljeno je i LD „Kiseljak“ Tešanj, o kojem je govorio Muhidin Handžić, predsjednik LD „Kiseljak“, kojemu je iz Radio FBiH čestitano 100. godišnjica lovačkog društva.

- Hvala na čestitkama. Mi smo planirali mnogo aktivnosti povodom stogodišnjice Društva, ali poremetila nas je korona. Odlučili smo da napravimo i jednu spomen ploču za naše stradale članove koju ćemo otkriti pred članovima porodica poginulih, rekao je Handžić.

Također Handžić je goovrio i o aktivnostima lovaca LD „Kiseljak“ koji se ističu prehranom divljači, radom u lovištu, radovima na lovno-tehničkih objekata, ali i problemima poput odlaganja smeća u prirodu i slično...

- Mi stalno kroz edukacije pripravnika, ali i lovaca i pokušavamo da im objasnimo da Zakon o lovstvu traži  od nas kao korisnika i čišćenje lovišta. Naša lovočuvarska služba redovno locira otpad. Mi utičemo na lovce i šetače da sklanjjau smeće. Imamo nekada, kao nacija,  necvilizovan odnos prema prirodi, ali lovci i mladi pripravnici redovno izlaze u lovište kroz organizovane akcije i čiste lovište. Ipak vidimo da je vremenom došlo do toga da je smeća sve manje, a sigurno pomažu i kamere jer je naše lovište pokriveno video-nadzorom. Zdrava reprodukcija divljači u lovištu moguća je ako imamo čistu prirodu, rekao je Handžić.

Na kraju je predsjednik Hodžić u magazinu „Natura“ govorio i o mogućnostima koje pružaju ljepote BiH u smislu razvoja lovnog turizma, ali i seoskog i ribolovnog turizma, a govora je bilo i o poznatim druženjima lovaca gdje se posebno ističe druženje na Igmanu kojem prisustvuju hiljade lovaca iz cijele BiH i regije.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).