U nizu projekata koje je Lovačka organizacija “Orlovik” Žepče napravila u 2020.godini,

svakako jedan od najvažnijih je izgradnja prihvatilišta za divljač.

Prihvatilište je napravljeno na površini od 12 dunuma, te se u prihvatilistu trenutno nalaze tri divlje svinje i tri laneta.

U izgradnji prihvatilista za divljač naročito se istakao lovočuvar Mandžuka Ahmet koji je organizovao kompletnu izgradnju prihvatilišta za LO “Orlovik” Žepče na vlastitom zemljištu, odnosno koje je dao besplatno na korištenje LO “Orlovik” . 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).