Prema još nepotvrđenim informacijama lovačka društva sa prostora

općine Travnik postigla su sporazum u vezi sa lovom u Travniku. 

Naime kako smo dobili informacijau LD "Vlašić" Travnik i LD "Sokol" Travnik dogovorili su da nastave kreiranje lovne politike 

kroz krovnu općinsku asocijaciju "Vlašić-Sokol" Travnik. Ovo je prvi korak ka naprijed u rješenju problema lovstva u ovoj općini.

Očekuje se da se uskoro i Ministarstvo poljoprivrede, vodoproivred i šumarstva, kao i Vlada SBK i Skupština SBK, te da se lovcima iz Travnika omoguće lovne aktivnosti za sve lovce. 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).