Konačno smo dočekali i taj dan. Vlada SBK

(prema još nepotvrđenim infromacijama) usvojila je tačku broj 4. današnje sjednice. 

Nakon dugogodišnjih problema koji su obilježile segment lovstva u ovom kantonu Vlada je konačno na svoju sjednicu uvrstila tačku pod nazivom „Prijedlog odluke o lovištima na području Srednjobosanskog kantona” koju je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za koju se danas izjasnila većina ministara.

Ovo je tek jedan u nizu koraka koje je potrebno uraditi da bi se lovcima u SBK konačno lovišta dala na upravljanje na rok od 10 godina. Također napominjemo da je ovo ujedno i najveći korak na kojem su se do sada lomila koplja. Stoga se nadamo da će ostatak procesa proći u nešto zrelijoj atmosferi.

Savez lovačkih organizacija u BiH na čelu sa predsjednikom Muhamedom Hodžićem i predstavnicima lovaca iz SBK Naimom Pičarem i Ibrahimom Agićem uradio je maksimum napora u posljednjih tri godine da se ovaj problem dovede do konačnog rješenja.

Savez ovom prilikom pozdravlja pozitivnu Odlluku Vlade SBK i zahvaljuje se ministrima koji su podržali rješenje ovog problema u nadi da će se Zakon o lovstvu u potpunosti implementirati na području SBK.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).