Zadnjeg vikenda u julu održana je redovna izvještajna Skupština Saveza lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH).

Skupštini je prisustvovalo 76 delegata, a ista se održala u prostorijama Saveza uz poštivanje mjera nadležnih i na otvorenom u bašti restorana “Lovac”.


Osam tačaka
- Želim da vas pozdravim i zahvalim vam se na dolasku. Skupštinu održavamo u teškim vremenima i molit ću Vas da budete što kraći u svojim izlaganjima. Također molim vas da obavezno koristite maske koje ste dobili na ulazu kao i da držite rastojanje, poručio je na početku Softić Mensur, zamjenik predsjednika Skupštine.
Na dnevnom redu se našlo osam tačaka, nakon izbora radnih tijela prešlo se na izvještaj o radu Upravnog odbora (UO) SLOuBiH. Isti je delegatima prezentovao Muhamed Hodžić, predsjednik SLOuBiH-a.
- Prije svega želim da Vas pozdravim i da vam se zahvalim na dolasku. Također želim da pohvalim lovce koji su u vrijeme pandemije pokazali svoje pravo lice u kojem su svojim djelovanjem dokazali da vole prirodu, ali i da su humani, jer su mnoga društva pomogla lokalnoj zajednici u borbi protiv koronavirusa, rekao je na počeku Hodžić, te zamolio delegate da obrate pažnju na ponašanje lovaca, jer se u posljednje vrijeme intezitet zaraženih povećava.


Transparentan rad
Potom se osvrnuo na rad UO SLOuBiH, uz napomenu da je SLOuBiH radio i u vrijeme pandemije.
- Kako bi sve bilo transparetno poslali smo vam svima zapisnike sa svih sjednica koje je držao UO. Kada je u pitanju trošenje novca gledali smo da trošimo što manje, odnosno da novac usmjeravamo gdje je potreban. Jedan od načina da uštedimo jeste i Lovački list gdje su smanjeni izdaci, a poboljšan je kvalitet. Ovom prilikom čestitam redakciji Lista na čelu sa novim uposlenikom Kenanom Topalovićem koji je sve promjene na bolje iznio na svojim leđima. Upošljavanjem novog lica i prekidom ugovora sa agencijom ušteđen je novac i ostaje žaljenje, jer su novci koji su ranije utrošeni mogli ostati Savezu, odnosno lovačkim društvima, rekao je Hodžić.
Kako je pojasnio Savez je u proteklom periodu prekinuo ugovor sa agencijom koja je izrađivala Lovački list, te je sada redakcija Lovačkog lista ponovo vraćena u Savez, a najviše raduje poboljšana kvaliteta Lista, kao i poboljšanje rada na web prezentaciji.
Osim toga napomenuo je da je Savez uzeo aktivno učešće u dijelu koji se tiče izmjena i dopuna Zakona o lovstvu FBiH, te je u tom smislu Savez bio više nego ravnopravan sudionik.
- Lobirali smo izmjene pravilnika, zakona, na način da on odgovara lovcima, odnosno lovačkim društvima. I ovaj proces je zaustavljen zbog koronavirusa, ali očekujemo nastavak istog, referisao je Hodžić.
Također je pomenuo da je Savez održao niz besplatnih edukacija koje se tiču rada stručnih službi i gospodarenja lovištima.

Savez na raspolaganju
- Kao što smo obećali, bitno je da se obezbijedi prostor, a Savez je ove edukacije održao o svom trošku. Predavanja su držali eminentni stručnjaci. Ono što nas posebno raduje jeste i nastavak projekata uzgoja jelena lopatara , ali i uvođenje uzgoja zečeva i fazana i unos divokoza na području Krajine, rekao je Hodžić, te dodao da je Savez finansirao nekoliko projekata kod društava u vidu nabavke potrebne opreme i materijala.
Kao ciljeve u daljem radu Hodžić je istaknuo edukaciju, izradu novih izdanja, poboljšanje pozicije Lovnog-kinološkog saveza u FBiH (LKSuFBiH), pomoć društvima, ali i izlazak na evropsku scenu saradnjom sa inostranim udruženjima i međunarodnim organizacijama.
- Mi već imamo kontakte sa stručnjacima iz oblasti lovstva sa kojima ćemo pokušati da napravimo iskorak i pokušati finansirati jedan megaprojekat u vidu prihvatilišta za divlje zvijeri. Ipak to je projekat koji je finansijski zahtjevan i moramo da tražimo pomoć države i međunarodnih organizacija, najavio je Hodžić.
- Moram da se zahvalim kolegama iz Upravnog odbora jer, vjerujte, sve odluke su donesene jednoglasno. Lovci mogu naprijed ići samo jedinstveno i skupa i bez toga nam nema napretka, rekao je Hodžić na kraju, a njegov izvještaj je nagrađen pljeskom svih prisutnih delegata.
Povodom ove tačke javio se Adis Šušnjar (LD „Bihać“) koji je predložio elektronsko objavljivanje Lovačkog lista i sa pitanjem da li je moguće da se smanji broj Lovačkog lista u slučaju kada su dva člana (npr.otac i sin) članovi jednog domaćinstva. šušnjar je iskoristio priliku te je pohvalio rad Saveza. Predsjednik Hodžić odgovorio da je odluka na snazi prema kojojo dvije osobe sa istom CIPS prijavom mogu biti oslobođene kupovine dva Lista, odnosno da se na tu adresu dostavlja samo jedan primjerak Lovačkog lista.
Potom se za diskusiju javio Mustafić Halil (LD „Klek“ Zavidovići) koji je generalno pohvalio rad UO SLOuBiH-a.
Domaćinski odnos
- Vidi se iz izvještaja koji su nam dostavljeni u pisanoj formi da se prema sredstvima odnosilo domaćinski, molim UO da nastavi sa ovakvim radom. Ujedno ih molim da nam pomognu kada su u pitanju mjere koje su nam naložene od veterinarske inspekcije jer, u razgovoru sa kolegama, nisam siguran da nam je najjasnije šta i kako da radimo. Njihovi zahtjevi su čak i pomalo nerealni, rekao je Mustafić.
- Hvala gospodinu Mustafiću na pohvalama, iskreno mi smo otvoreni za kritike, jer se samo tako može napredovati, ali ujedno je lijepo čuti i pohvale. Mi sa Federalnim ministarstvom vodoprivrede poljoprivrede i šumarstva imamo bolju saradnju nego ranije i već smo uspostavili kontakt i trudit ćemo se da riješimo taj segment koji se tiče zahtjeva nadležnih veterinarskih inspekcija, rekao je Hodžić.
Sud časti
Treća tačka dnevnog reda bio je izvještaj Suda časti SLOuBiH, a izvještaj u vidu informacije podnio je Samir Palić, predsjednik Suda časti.
- Prije svega želim da se zahvalim delegatima u ime Suda časti, jer su bili hrabri i došli po ovim uslovima u kojima se nalazimo, vi ste svjesno preuzeli rizik i došli bez obzira na pandemiju. Mi smo došli u situaciju da se pokušao opstruirati rad i harmonija Saveza od pojedinaca. Pokrenut je disciplinski postupak u skladu sa normativnim aktima. Pozvali smo odgovorna lica na saslušanje i potom smo sagledali sve činjenice, dokaze i prilikom donošenja odluke uzeli u obzir i olakšavajuće okolnosti. Nakon analize donesene su mjere, a ustanovljeno je sljedeće: zloupotreba potpisa, zloupotreba spiskova, zloupotreba dokumentacije, stavljanje lica u ulogu žalitelja protiv Saveza mimo njegove volje, itd., rekao je Palić okupljenima.
Potom je napomenuo da su i prvostepeni i drugostepeni organ jednoglasno donijeli odluke o kažnjavanju lica, te je izrazio nadu da je ovaj postupak dokaz da niko ne smije biti iznad Saveza.
Izvještaj je usvojen sa 73 glasa za, dva protiv i jednim suzdržanim glasom.
Izvještaj Nadzornog odbora prezentovao je Ramo Hušidić, koji je ovom prilikom napomenuo da su sredstva Saveza korištena racionalno i da se prema istim odnosilo domaćinski. Također je napomenuo da su odluke koje su donesene bile isključivo za dobrobit Saveza. Izvještaj je usvojen od strane delegata.
Potom su uslijedili dijelovi Skupštine koji se tiču finansija. Prvo je predočen i jednoglasno usvojen finansijski izvještaj, a potom je prezentovan finansijski plan poslovanja, koji je također usvojen većinom glasova prisutnih delegata.
Na prijedlog Naima Pičara (LD „Semešnica“ D.Vakuf) u finansijski plan je uvedena stavka nabave svečanih odijela za rukovodstvo Saveza u cilju jednoobraznog odijevanja istih, što su delegati podržali.

Uštede društvima
Sedma tačka dnevnog reda bio je novi plan finansiranja gdje je Savez našao način da smanji obaveze koje po lovcu plaća lovačko društvo. Nove uštede podrazumjevaju smanjenje obaveza od oko 3.50 KM po lovcu, što na društvo koje ima 500 članova iznosi cca. 1700 KM godišnje, a na nivou jedne lovno-gospodarske osnove radi se o uštedama od oko 17 000 KM.
- Novi način finanasiranja napravljen je i dostavljen društvima još krajem 2019. godine i imali ste priliku da isti analizirate. Kratko-jasno ako ga usvojite imat ćete uštede, ako ne usvojite Savez će imati više sredstava. Ukoliko se usvoji ovaj način finansiranja lovačka društva će moći da ulože u svoje lovište. Napominjem da je ovo drugo smanjenje obaveza kako je ovo rukovodstvo ovdje, rekao je Hodžić.
Po ovoj tački javio se Atif Tahunić (LD „Kruščica“ Vitez) koji je istaknuo da je povećanje markice sa 10.00 na 15.00 KM veliko, ali je upozorio i na sam problem naplate članarina u SBK i objasnio da je bilo koji sistem naplate težak za lovačka društva u ovom kantonu u kojem nisu ustanovljena lovišta. Također je pohvalio i kvalitet i poboljšanja Lovačkog lista uz napomenu da treba uvijek težiti boljem.
Na njegovu diskusiju odgovorio je Muhamed Hodžić koji je napomenuo da većina društava naplaćuje List kroz svoju članarinu, kao i da se cijena markice ne diže za 5.00 KM, nego za 2.00 KM, dok su 3.00 KM svakako dio koji će biti usmjeren na LKSuFBiH. Također je napomenuo da društva mogu da smanje dodatno cijenu Lista uz uslov paketne dostave istog, ali je podsjetio i na raniju odluku koja podrazumjeva olakšice za društva koja nemaju dodijeljena lovišta, a koja se tiču Lovačkog lista.
Lov u SBK
Delegatima se obratio i Osman Filan (LD „Radovina“ G.Vakuf)
- Stav lovaca u SBK je da se u cilju smanjenja obaveza ne kupuje Lovački list pa ću možda po ovom pitanju biti suzdržan. Ipak moram da pohvalim rad UO i zahvalim se predsjedniku na aktivnim dolascima u naš kanton i pokušajima da se prevaziđe problem koji nas muči.
- Ja sam bio najmanje pet puta u zadnje vrijeme u SBK i razgovarao sam sa nadležnima, sa predstavnicima lovaca, sa političarima. U SBK se nikako ne lovi zbog pojedinaca, jer su organizovali komercijalni lov u periodu kada su društva, zahvaljujući meni i ministru, lovišta dobila na čuvanje. Ja se trudim da se ovaj problem, koji je političke prirode, riješi. Trudim se kao predsjednik, ali jednog dana kada ne budem na ovoj funkciji trudit ću se za dobrobit lovaca, rekao je Hodžić.
Na kraju je novi model finansiranja usvojen sa 75 glasova za i jednim suzdržanim glasom.
Pod tačkom „Razno“ prvi se javio Enes Kopić (LD „Tetrijeb“ Olovo) koji je uputio inicijativu prema UO za izmjenama i dopunama Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima, a inicijativu je dopunio Muhamed Hodžić koji je zamolio da se uvedu i priznanja za najmađe članove i uposlenike društava.
Dabrovi u USK
Potom se javio Kaled Hašimbegović (LD „Bihać“) koji je rekao da imaju nespecifične probleme koji se tiču problema i šteta od dabrova, koji su lovostajem zaštićena divljač, ali za istu nema zvaničnih informacija kada se lovi. Druga stvar koja pravi problem u Bihaću jeste Odluka o uzgojnom području medvjeda i iz LD „Bihać“ je upućena inicjiativa da se Savez obrati nadležnom ministarstvu po ovim pitanjima.
Lov u Konjicu
Pod tačkom „Razno“ našla se i rasprava o problemima u Konjicu gdje su sva društva ugašena i ujedinjena u JLO „Konjic“, ali i gdje se u međuvremnu pojavio LD „Koznik“.
- Imali smo više sastanaka i ostale su finese da se riješe. Iz nadležnog kantonalnog ministarstva poručeno je da se lovište neće dodijeliti dok na području Konjica ne bude egzistiralo jedno društvo. Zadnji problem jeste ime, jer LD „Koznik“ je spremno da se ugasi i prebaci članstvo u JLO „Konjic“ pod uslovom da JLO „Konjic“ promijeni ime u JLO „Koznik-Konjic“ Konjic. Interes Saveza je da se na području ove općine dodjeli lovište na korištenje i moj prijedlog je da Savez zauzme stav da se lovci u Konjicu u roku od 25 dana sastanu i riješe proces ujedinjavanja, inače ćemo zalediti članstvo JLO „Konjic“, a ni LD „Koznik“ nećemo prihvatiti u članstvo, rekao je Hodžić uz opasku da 2-3 sekcije trenutno nisu za rješenje problema.
U vezi sa ovom tačkom javio se i Dženadin Podrum (JLO „Konjic“) koji je rekao da je do sada održan niz sastanaka čime su približeni stavovi dva društva i da je do sada pređeno deset stepenica, te da je ostalo još pola stepenice da se riješi problem lovstva u Konjicu.
- Iskreno se nadam da će ljudi u Konjicu da se odluče na lov i jedinstvo a ne na produženje agonije, rekao je na kraju Podrum.
Potom se za riječ javio Admir Topalović (LD „Tetrijeb Gunjani“ Kreševo) koji se obratio delegatima.
- Kolegama iz Konjica želim da poručim da se ne dovode u situaciju kao mi u SBK. Mi smo izgubili 12 godina lovačkog života i nemojte dozvoliti da se i vama to dešava. Manjina koja vam koči problem-izbacite ih, preglasajte, ali riješite problem na zadovoljstvo većine. Također želim da napomenem da smo mi najjači i najveći Savez u BiH i zamolio bih UO da razmisli o organizaciji takmičenja u streljaštvu i gađanju glinenih golubova. Osim što je to olimpijska disciplina, ujedno je i način da se dodatno edukuju lovci kada je u pitanju rukovanje oružjem, predložio je Topalović.
Ovime je Skupština završena, te su delegati iskoristili priliku da nastave druženje uz svečani ručak u restoranu „Lovac“.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).