Kolege lovci, veliki dio lovačkih društava je

za vrijeme pandemije imao smanjene aktivnosti, odgađani su sastanci i održavanja Skupština. Prema informacijama sa terena pandemija koronavirusa Covid 19 za sada jenjava. Ipak ne smijemo se opustiti i potrebno je obratiti pažnju na upute koje nam daju nadležne institucije.

Prema preporukama Kriznih štabova dozvoljeno je okupljanje do 100 osoba u zatvorenim prostorima uz strogo pridržavanje epidemiološko-higijenskih mjera što je otvorilo put za održavanje sjednica i sastanaka.

U skladu sa navedenim moguće je održavanje sastanaka i Skupština, te je preporuka SLOuBiH-a da se iste izvrše u narednom periodu, kako bi se ispoštovali formalno-pravni temelji funkcionisanja društva, te kako ne bismo ušli u potencijalni drugi val pandemije koji najavljuju epidemiolozi. 

Apelujemo da se u ovim slučajevima obezbijede minimumi zahtjeva koje navode krizni štabovi, a više informacija možete naći na zvaničnoj stranici Federalnog ministarstva zdravstva https://covid19.fmoh.gov.ba/.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).