Poštovani, u posljednje vrijeme Savez lovačkih organizacija u BiH dobio je niz pitanja

u vezi sa otvorenjem sezone lova na srndaća. Primarno su pitanja bila u vezi sa činjenicom da smo pogošeni koronavirusom, uz pitanje da li će lov biti omogućen. Kako smo i obećali čim smo dobili konkretnu informaciju dijelimo je sa Vama. 

Tragom pitanja koje muči lovce kontaktirali smo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)  od kojih smo dobili odgovor u kome se navodi da lov nije zabranjen odlukama Kriznog štaba, te da se u toku lova trebaju poštivati zakonski i podzakonski akti na osnovu kojih se gospodari lovištem.

Također iz FMPVŠ su napomenuli da su lovci dužni poštovati sve mjere koje su nadležne institucije do sada propisale u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa.

 

"U proteklom periodu, a  u cilju sprečavanja  širenja bolesti - Covid19 (Korona virus) nije bilo nikakvih mjera ograničenja koje se tiču gospodarenja lovištem i divljači.

Prilikom realizacije godišnjih planova gospodarenja lovištem, korisnici lovišta su dužni da poštuju sve gore navedene propise koji se odnose na gospodarenje lovištem i divljači, kao i propisane mjere za sprečavanje  širenja bolesti – Covid 19 (Korona virus).", navodi se, između ostalog,  u odgovoru FMPVŠ.

 

Ovim putem podsjećamo da je lov na srndaća pojedinačan lov i preporuka Saveza lovačkih organizacija u BiH je da se tako i odvija. Lovce molimo da druženja i okupljanja koja su se dešavala nakon ili prije lova odlože za druga vremena, a ukoliko se na istom mjestu nađe više lovaca onda je potrebno da se drže distance od 2 metra uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Molimo lovce da budu primjereni kao i do sada, jer smo u dosadašnjem dijelu dokazali da su lovci grupa ljudi koja može služiti za primjer!

Dobar pogled!

(Više u 265. broju Lovačkog lista)

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).