U skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH o proglašenju stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja zbog koronavirusa Covid 19 Savez lovačkih organizacija u BiH, sa sjedištem na adresi Petrakijina 24 donosi: PREPORUKU ZA LOVAČKA DRUŠTVA

 

 1. U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odlukama kantonalnih i općinskih kriznih štabova, kao i entitetskim odlukama i odlukom Vijeća ministara BiH sva lovačka društva/članice treba da organizuju svoj rad na način koji neće dovesti do eventualne ekspanzije koronavirusa Covid 19.

 

 1. Uposlenici društava i/ili volonteri koji su u čestom kontaktu sa lovcima prilikom vođenja administrativnih poslova treba da reduciraju svoje radno vrijeme, kao i da obavijeste lovce o smanjenju direktnih kontakata

 

 1. Izbjegavati rukovanje, grljenje, ljubljene sa trećim osobama

 

 1. U slučaju da u prostoriji poslove obavlja više osoba, radno okruženje prilagoditi tako da su osobe na međusobnoj udaljenosti od minimalno jedan metar

 

 1. Ukoliko se kod nekoga od članova/uposlenika/volontera lovačkog društva pojave simptomi poslati ga kući i kontaktirati epidemiološku službu

 

 1. Poželjno je obezbijediti uposlenicima/volonterima sredstva za dezinfekciju prostorija i uposlenika, kao i upotrebu maski i jednokratnih rukavica

 

 1. Sve prostorije i vozila lovačkih društava redovno dezinfikovati i provjetravati

 

 1. Onemogućiti okupljanje lovaca u većem broju i izbjegavati stvaranje gužvi

 

 1. Otkazati sve planirane lovačke ispite za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja

 

 1. Otkazati sve planirane kinološke manifestacije za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja

 

 1. Otkazati sve planirane sastanke za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja

 

 1. Otkazati planirane aktivnosti u lovištu za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja

 

 1. Pozivamo Lovačka društva da kontaktiraju kantonalna ministarstva kako bi tražili odgodu aktivnosti prebrojavanja divljači, jer se na taj način izbjegava stvaranje većih grupa

 

 1. Obavijestiti članove-lovce o ovim mjerama putem socijalnih medija, oglasnih tabli i na druge načine i strogo ih se pridržavati

 

 

 

Sarajevo 17.mart 2020. godine  

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).