ULO Velika Kladuša na posljednjem sastanku Upravnog odbora pokrenulo je jednu lijepu inicijativu,

a koja se tiče promocije lova među ženskom populacijom. Kako navode na svojoj facebook stranici Upravni odbor ULO "Velika Kladuša" na svojoj prvoj održanoj sjednici u 2020. godini (28.01.2020.) donio je odluku da se u cilju afirmacije LOVA ženske populacije - žena lovkinja objavi JAVNI POZIV za upis u ULO "Velika Kladuša" 10 žena lovkinja. Prijavljene žene lovkinje (njih prvih 10) oslobođene su svih obaveza prema Udruženju (upisnina, članarina i troškova polaganja lovačkog ispita), uz uvjet da su članovi ULO "Velika Kladuša".
Sve buduće žene lovkinje zainteresirane za ovaj vid članstva mogu se javiti u ULO "Velika Kladuša", općina Velika Kladuša na adresi Polje - Trn b.b. gdje će dobiti sve potrebne informacije.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).