Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

(BiH) Mirsad Zaimović i šef Kluba SDA u Parlamentu Federacije BiH Osman Ćatić, danas su održali sastanak sa predsjednikom Saveza lovačkih organizacija u BiH Muhamedom Hodžićem i potpredsejdnikom Upravnog odbora JLO “Konjic” Dženadinom Podrumom.

Predsjednik Hodžić je informisao Zaimovića i Ćatića o radu i aktuelnom sveukupnom stanju u Savezu lovačkih organizacija u BiH. Na sastanka je poseban akcenat stavljen na zajedničku koordinaciju i elemente unapređenja ove oblasti s ciljem podiznja kvaliteta rada lovstva, lovaca i lovačkih organizacija.

Sagovornici su ovom prilikom razgovarali o zakonodavstvu koje tretira ovu oblasti, te metodama i načinu kako istu poboljšati. Predsjednik Hodžić je izvijestio učesnike sastanka o Zakonu o lovstvu koji se nalazi u prednacrtu i kojim bi se uredila dodjela lovišta, uzgoj, zaštita i korištenje divljači, kataster lovišta, nadzor nad provođenjem zakona, kaznene odredbe i mnoga druga pitanja od značaja za oblast lovstva na teritoriji FBiH.

Preuzeto sa predstavnickidom-pfbih.gov.ba/

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).