Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, a koje se tiču visoko patogene

influence ptica koja se prijavljuje u pojedinim istočnoevropskim državama (Češka, Mađarska, Rumunija, Slovačka i Ukrajina), iako ista nije prijavljena u nama susjednim državama ni u BiH, postoji opravdana sumnja da će se influenca ptica nastaviti širiti i u narednom periodu i prema ostatku Evrope.

Stoga molimo lovce i lovačke organizacije da, u cilju eventualnog ranog otkrivanja, prijave svako sumnjivo uginuće ptica, a kako bi ista bila laboratorijski testirana u cilju potvrde ili isključivanja sumnje na ovu bolest.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).