Vrijeme je lova na srndaća ili šumskog princa koji za pojedine lovce predstavlja vrhunac lovne sezone. Dok jedni lovci imaju više uspjeha, drugima se nikako ne da vidjeti ga, kamo li doću u priliku za odstrijel.

Vremenom se izdvojilo nekoliko osnovnih pravila koja se trebaju poštivati prilikom lova na srndaća, a koja su se pokazala kao vrlo bitna.

1. Pazite na miris i zvukove

Čulo vida kod srneće divljači je slabo. Kao i kod čovjeka nadomješteno je izoštrenim drugim čulima. Srneća divljač ima sjajna čula mirisa i sluha, te je, prema pojedinim istraživanjima, u stanju registrovati najmanji šum. Također jake mirise osjete na kilometarskoj udaljenosti ukoliko joj to dozvoljava konfiguracija terena i vjetar. Korištenje cigareta, hemijskih sredstava, brijanje i kupanje pred lov mogu donijeti kontraefekat. Slično je i sa problemom pravljenja buke. Pojedini lovci prenose iskustva da je srndać znao da pobjegne nakon najmanjih šumova.

2. Treba znati vrijeme u koje se lovi

Lov na srndaća vrši se u ljetnom periodu, ali i unutar tog perioda potrebno je znati kada "izlaziti" u lov. U toku dana teško da ćete imati uspjeha, ali jutarnji period, kao i predvečerje sjajan su period dana za lov na srneću divljač. U jutarnjem periodu divljač izlazi na ispašu, nakon čega se obično zavali i preživa. period poslije toga, do predvečerja, obično ne donosi uspjeh. U predvečerje divljač se ponovo diže, te se i u ovom periodu uspješno lovi srneća divljač.

3. Treba znati gdje se lovi

Upoznajte teren, konfiguraciju terena i običaje divljači. Srneća divljač ima svoje biološke potrebe, da jede, da pije, vrši nuždu, pari se i ove stvari obavlja na istim mjestima. Prije lova na srndaća potrebno je vršiti obilazak terena kako bi se upratilo ponašanje divljači i na koja mjesta rado dolazi da obavlja navedeno. Ovakav pristup sigurno će donijeti određenu prendost lovcu u lovnim aktivnostima prilikom lova na srndaća.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).