Jučer je u Ključu održana sjednica Savjeta lovačkih društava Unsko-sanskog kantona. Sjednici su prisustvovali predstavnici sedam udruženja, te predstavnici Unsko-sanskih šuma, a na dnevnom redu su se našle aktuelne teme iz oblasti lova, tačnije kinologije, te razmatranje nastalih šteta od divljači, kao i nastup na manifestaciji "Druženje lovaca Igman 2019".

Kako nam je javljeno SLOUSK dao je jednoglasnu podršku SLOuBiH u nastojanju pronalaska riješenja u vezi sa lovnom kinologijom.Također dogovoreno je da se još jednom uputi zahtjev kantonalnom i federalnom ministarstvu poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva u vezi sa ukidanjem uzgojnog područja za medvjeda, te o prebacivanju ingerencija na kantone, radi izrade planova gazdovanja.

Na kraju je podržan i zajednički nastup na predstojećoj manifestaciji "Druženje lovaca Igman 2019.".

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).