Kolege lovci, na socijalnim mrežama se pojavio snimak u kojem je jedan lovac izrazio negodovanje zbog duplih stranica junskog Lovačkog lista. Ovim putem Vas želimo obavijestiti da se radi o nenamjernoj grešci u nekolicini primjeraka, a ne o cijelom tiražu. Također želimo upoznati javnost da Savez lovačkih organizacija ne snosi nikakvu krivicu u vezi sa ovom greškom, pošto je posao tehničkog uređivanja i štampe Lovačkog lista povjeren drugim kompanijama.

Na kraju želimo napomenuti da ćemo istražiti ko je uzrokovao ovu grešku, kako bi se namirila šteta koja je prouzrokovana lovcima, Lovačkom listu kao glasilu lovaca, ali i SLOuBIH-u.

Svi lovci koji su dobili Lovački list za mjesec jun sa greškom treba da se jave sekretarima svojih društava kako bi  im bili poslati besplatni ispravni primjerci.

Ovim putem još jednom se želimo izviniti na neugodnosti koju su doživjeli pojedini lovci, te napominjemo da se radi o nekolicini primjeraka sa greškom.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).