U proteklom periodu sekcija „Vukanovići-Zlokuće“ iz LD „Srndać“ – Kakanj su radili na izgradnji lovačke vikendice. Lovci ove sekcije su i u prošlosti bili aktivni te izgradili lovački šadrvan pod Marića kosom,te su došli na ideju da izgrade i lovačku vikendicu u lovištu Slagoščići. Naime ova sekcija vrši lov na zeca i divlju svinju na ovom terenu te se javila potreba za ovakvim objektom. 

Glavna i početna faza je završena a to su pokrivanje objekta i izgradnja nadstrešnice a slijedi estetsko uređenje vikendice i postavljanje ograde oko vikendice. Lovci iz sekcije su dobrovoljnim prilozima te trudom i radom ovo postigli, a to pokazuje da se uz sve navedeno te dobru volju i slogu 
može puno toga postići te da ne trebamo čekati pomoć drugih već trebamo uzeti stvari u svoje ruke.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).