Tekst i foto: Amela Bašalić

Članovi sekcije “Hrasnica” Lovačkog društva “Igman” Ilidža su dana 13.06.2019. godine izveli radnu akciju oranja, sijanja i iznošenja soli na lokalitetu Igmana.

Lovci su na ovu akciju čekali oko mjesec dana, jer nevrijeme i kiše nisu dozvoljavali oranje zemlje. Prestanak padavina dopustio je da se vođa akcije Sarajkić Fadil i učesnici Valjevčić Hamdija, Lokvančić Vahid, Ćatović Eldin, Štitkovac Suvad, Ganija Munib i Karić Ibrahim (gost) skupe i prionu na psoao. Ove istinske zaljubljenike prirode i životinja nije mogla zaustaviti ni nesnosna vrućina i temperatura koja je iznosila i preko 35°C. Prateći godišnji plan gospodarenja lovištem, a koji između ostalog predviđa oranje i zasijavanje određenih parcela (žitom, zobi, djetelinom itd.) radi prihrane divljači kako bi ista bila u dobroj kondiciji, uhranjena i zdrava i kao takva lakše prebrodila zimu, uzorano je i zasijano oko 4 duluma zemlje na četiri lokacije.

Zasijane su dvije vreće zobi i dva kilograma djeteline na lokacijama Bukova ravan, Ilina koliba i Hrid (dvije njive). Jednu vreću zobi donirao je član društva Lokvančić Vahid. Lovačko društvo je posebno zahvalno vlasniku zemljišta Bori Šehovcu koji već dugi niz godina ustupa svoje njive na korištenje. Lovci su također ovom prilikom iznijeli i usuli u solila 45 kg soli. Bitno je istaći da su članovi ove sekcije u proteklom period uradili veliki broj akcija u lovištu kao što su iznošenje soli, pravljenje pojila, prehranjivanje divljači, održavanje postojećih i pravljenje novih pojila, solila, hranilišta i visokih zasjeda. Međutim, prilikom ove akcije uočeno je da većina lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata treba hitnu popravku i dopunu, čemu će se svakako posvetiti posebna pažnja u narednom periodu.

Prema tragovima na terenu zaključeno je da u ovom dijelu lovišta ima divljih svinja, srneće, zečije, lisičije kao i pernate divljači. Posebnost ovoj akciji dala je jedna srna koja kao da je svojim prisustvom pozdravljala ove aktivnosti u lovištu i pozirala za fotografije koje je napravio Štitkovac Suvad. Također su nekoliko lovaca nedaleko od mjesta gdje je viđena srna čuli zov laneta, ali nisu mogli zaključiti da li se radi o jednom ili više lanadi. Kako god bilo i ovi događaji će se zasigurno prepričavati i dugo pamtiti jer za zaljubljenike lova i prirode nema ništa ljepše od susreta divljači u prirodi.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).