Prilog: Dopis BKS-u poslat 6. maja kako bi se razmotrili smjernice o saradnji BKS-a i LKS-a

 

Prilog 1: Prepiska sa gdinom Hadžićem u vezi sa isključenjem LKS-a iz BKS-a u kojoj je iskazana namjera rukovodstva LKS-a i SLOuBiH-a da se situacija prevaziđe

 

 

 

 

Prilog 2: Ispostavljene  fakture od strane BKS-a za 2017. godinu koje je LKS uredno izmirio

 

 

 

 

Prilog 3: Ispostavljene  fakture od strane BKS-a za 2018. godinu koje je LKS uredno izmirio

 

Prilog 4: Ugovori između BKS-a i LKS-a za 2017., 2018. i 2019. godinu

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).