Tekst i foto: Kapić Omer

 

U skladu sa odlukom Upravnog odbora ULO „Velika Kladuša“ u subotu 08. Juna 2019. Godine u 17,00 sati otvorena je sezona lova na području sportsko–privrednog lovišta „Velika Kladuša“. Lov se odvija sa visokih i niskih čeka, te dočekom  na srneću divljač i divlju svinju, a otvorenje već možemo okarakterisati  kao najuspješniji otvor lova u historiji lovstva na području općine Velike Kladuša.

 

U lovu u subotu i nedjelju 8. i 9. juna 2019. godine po prvi izvršen je odstrel svih dvanaest (12) muških jedinki srneće divljači – srndaća planiranih za odstrel po Godišnjem planu gazdovanja za lovnu 2019/2020. godinu čime su stekli svi uvjeti da se taj lov zatvori. Također, u prva dva lovna dana izvršen je odstrel petnaest (15) jedinki divlje svinje (vepar i nazime) zbog čega se smatra da je ovo najuspješni otvor lova do sada zabilježen.

 

Nakon završetka lova na srndaća dalje je nastavljen lov na divlju svinju također sa visokih i niskih čeka kao i dočekom subotom poslije podne (večernja čeka) i nedjeljom ujutro (jutarnja čeka)  pri čemu je dozvoljen samo odstrel divlje svinje (vepar i nazime), dok se strogo zabranjuje odstrel ženke divlje svinje (krmača i nejako prase) kao i svih vrsta srneće divljači (srna i srndać).

Svaki nedozvoljen odstrel bilo koje vrste divljači osim divlje svinje (vepar i nazime) povlači za sobom pokretanje prekršajnog i Disciplinskog postupka, a lovce upozoravamo da je kod odstrela srneće divljači na snazi odluka o plaćanju nedozvoljenog odstrela iste divljači u iznosu od 2.000,00 KM.

 

Najuspješniji lovci prvi dan lova bili su Čelebić Sead sa tri (3) odstrela jedinke divlje svinje te jednog (1) srndaća i Enis Kapić sa dva (2) odstrela divlje svinje i jednog (1) srndaća.

 

Većina lovaca članova Lovačke sekcije Podzvizd kao i njihovih prijatelja je nakon izvršenog lova i odstrela izvršila tradicionalno odavanje počasti odstreljenoj divljači ispred Lovačkog doma „Orčeva Luka“ u Podzvizdu te izvršili fotografiranje za uspomenu na ovaj za njih jedan od najljepših lovnih dana. Pored uspjeha u lovaca članova LS Podzvizd na otvaranju lovne sezone uspješni su bili i lovci članovi Lovačkih sekcija Bosanska Bojna, Todorovo, Polje, Čaglica i Zborište. 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).