Vrijeme je kada počinjemo viđati sve više poljoprivredne mehanizacije na poljima u cijeloj BiH. Iako se radi o jednom idiličnom procesu u kojem poljoprivrednici ubiru plodove svog rada ili pripremaju travu za baliranje i svoju stoku, ovaj proces nosi mnoge rizike po divljač.

Naime, u poljima koja se obrađuju često se mogu pronaći mladunci divljači, ali i gnijezda pojedinih ptica. Nesavjesno košenje i obrada zemljišta, ali i neinformiranost dovode do uginuća divljači.

Jedan od načina zaštite divljači i njihovih mladunaca, koji se instiktivno „pribiju“ uz tlo, jeste ugrađivanje tzv. „plašilica“ koje upozoravaju divljač i njihove mlade na dolazak opasnosti.

Drugi način, možda i bitniji, jeste način košenja. Naime jedno od osnovnih pravila jeste košenje od centra parcele ka vani. U ovom slučaju mehanizacija pruža priliku divljači da se skloni van parcele. U slučaju kosidbe od vana prema centru divljač biva na jedan način opkoljena i stradanje je neminovno.

Također, u slučaju da se parcela nalazi uz cestu, preporučuje se kosidba paralelno sa cestom, kako bi divljač prešla na slijedeću parcelu ili u šumarak, te kako ne bi stradala pod točkovima automobila.

 

Na Zapadu se koriste i mirisi na bazi ljudskog mirisa, kojima se „označi“ teritorij na kojem ne želimo mlade, polaganje jaja i divljač, te se pokazao kao uspješna solucija.

U slučaju da kosite i primjetite mlade preporučuje se da se udaljite i pozovete nadležno lovačko društvo. Također dok čekate udaljeni postoji mogućnost da mlade „pokupi“ majka.  U slučaju da se ovo ne desi članovi lovačkog društva će na bezbijedan način premjestiti mlade bez direktnog kontakta, jer direktan kontakt odbija majku od mladunčadi te su ista osuđena na smrt.

Jedna od metoda koja se koristi kao prevencija stradavanju divljači jeste pomoću pasa koji se koriste za istjerivanje sve divljači iz parcele.

Na kraju treba spomenuti da ne postoje zvanični podaci o stradavanju divljači u BIH od strane poljoprivredne mehanizacije, ali da je prevencija jedini način koji može spriječiti ovu nemilu pojavu.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).