Foto: Ilustracija

Lovačko društvo "Divokoza" uz Fojnice jedno je od aktivnijih u SBK i može se pohvaliti sjajnim lovištem. Raznovrsne vrste divljači uz veliki broj lijepih predijela, ali i izazovnih terena čini ovo lovište jako atraktivnim. Srećom, iako su lovci u SBK u teškom položaju , divljači još ima što dokazuje snimak koji nam je poslao Edin Bureković.

Bureković nam je poslao snimak nastao zimus u jednom od najbogatijih dijelova lovišta, na teritoriji sekcije Prokos.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).