U općini Kiseljak zabilježeno je nekoliko napada na stoku. Prema informacijama do kojih smo došli napadi su se desili u mjestu Jehovac, a zabilježeno je preko dvadeset stradalih ovaca. Stručna lica su, nakon izvršenog pregleda, poručila da se najvjerovatnije radi o napadu čaglja.

U razgovoru sa sekretarom LD "Zahor" iz Kiseljaka, Asmerom Japaurom, potvrđena nam je ova informacija, ali i naglašeno da su lovcima vezane ruke.

"Izlazilo sam na mjesto događaja, radi se o velikoj šteti. Ljudima je napravljena šteta od više hiljada KM. Mi, lovci, nemoćni smo u cijeloj priči jer nam lovišta nisu data na korištenje, a isteklo nam je i jednogodšnje Riješenje o uzgoju i brizi koje smo dobili od nadležnog ministarstva prošle godine.", rekao nam je Japaur.

U SBK problem predstavlja to što već godinama u devet od 12 općina djeluju po dva društva, gdje jedno pripada SLOuBiH-u, dok je drugo članica LS Herceg Bosne. Ipak u osam od tih devet općina pronađeno je riješenje formiranjem tzv. krovnog općinskog društva, koje je u proteklih godinu dana upravljalo lovištem, te se ovaj pilot projekat pokazao kao moguć, lovci su vraćeni u lovišta, korvno općinsko društvo je bilo svojevrsni servis, a ranija društva nastavila su rad u vidu većih sekcija, ali sa autonomijom odlučivanja unutar istih. 

"Mi ćemo sada da ispred krovnog društva LD 'Lještarka/Zahor' Kiseljak da pošaljemo na Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dopis sa zapisnicima koje je napravila Civilna zaštita, kako bismo tražili da nam odobre bar akciju uništavanja štetočina. Naime, ljudi, stočari iz Jehovca, Krčevina i Svinjareva imaju problem i oštećeni finansijski, moralno, ali se sada nalaze i u strahu i ova situacija trebalo bi da se riješi", rekao nam je Midhat Zubača član predsjedništva LD "Lještarka/Zahor".

Lovci iz SBK nadaju se da će se odluka o ustanovljavanju lovišta naći čim prije na dnevnom redu Skupštine SBK, kako bi se moglo poći u proces dodjeljivanja lovišta na korištenje, ali i kako bi se izbjegle nemile situacije poput ove u Kiseljaku.

 

 

 

Kenan Topalović

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).