Lovci LD "Soko" Maglaj proteklih dana uradili su akciju koja je prije svega imala karakter ljudskosti. Naime, lovci sekcije Krša, tačnije grupe Kosova u sklopu redovnih godišnjih akcija odlučili su da očiste grobna mjesta porodice Blažanović, tačnije kolege lovca Sime Blažanovića, njegove supruge Lucije i sina Dragana Blažanovića.

Priča koja stoji iza cijele akcije je krajnje zanimljiva, ali i tragična. Porodica Blažanović živjela je sa svoja tri sina i kćerkom u zaseoku Buševci, maglasjkog naselja Kosova. Po izbijanju nesretnog rata sinovi Dragan i Ranko su zajedno sa svojim komšijama stupili u odbranu svog mjesta Kosove i BiH. 

Ranko je kao izuzetno hrabar borac poginuo 1993. godine, Dragan je tragično stradao u svom mjestu, dok je treći brat, Milan, stradao u Sloveniji. U međuvremenu su na bolji svijet preselili u Lucija i Simo Blažanović, a u zaseoku Buševci danas niko ne živi, te su grobovi Sime, Lucije i Dragana bili zapušteni i obrasli u korov.

 

Ipak vrijedni lovci proveli su akciju i sredili grobna mjesta porodice Blažanović, što inače rade svake godine. Kako su nam rekli  njihova sestra i kćerka ne živi više tu pa je, zapravo, logično da oni sami preuzmu održavanje grobih mjesta na sebe.

Porodica Blažanović nas je zadužila i mi ćemo se i ubuduće nastaviti brinuti da grobna mjesta budu uredna, te da im se može prići, rekao nam je Salko Plančić, predsjednik sekcije Krša.i dodao da se radi o jednom normalnom i ljudskom činu.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).