U Kiseljaku se posljednjih dana aktivno radi na iznošenju soli i kukuruza u lovište. Kako nam je rekao jedan od rukovodilaca LD "Zahor" Kiseljak, Midhat Zubača, lovci su vrlo rado preuzeli na sebe ove aktivnosti u što smo se mogli i uvjeriti. 

Ono što je zanimljivo je da su ispred sekcije Gromiljak, otac i sin, Atif i Adis Palalija, preuzeli na sebe iznošenje hrane za divljač u Jasikovici i na Vis.

"Sin Atif i ja smo odlučili da iskoristimo protekle sunčane dane i da iznesemo hranu u lovište. Vjerujte nas dvojica smo sami iznijeli i postavili 150 kilograma kukuruza i 30 kilograma soli. Ali ništa nije teško kada neko voli lov", rekao nam je Adis.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).