Dvomjesečno mladunče medvjeda smješteno je u Pionirsku dolinu. Podsjećamo, mladunče je pronađeno u kreševskom lovištu, a današnjem preuzimanju prisustvovali su radnici KJKJP Park i predstavnici federalnog šumarskog inspektorata, a među njima i Muhamed Hodžić, inače predsjednik SLOuBiH-a.

Mladunče, koje su spasili članovi porodice Bećar, koja u predivnom ambijentu Gunjana posjeduje ribnjak i bavi se ribogojstvom, smješteno je u ZOO Pionirska dolina gdje je planirano da postane stalni stanovnik.

U Pionirskoj dolini mlada medvjedica će imati punu pažnju, adekvatnu ishranu, ali i veterinarsku skrb. 

"Ovaj medo ide u ZOO vrt Pionirska dolina. To je ustanova koja ima kapacitet i znanje da se brine o ovakvoj vrsti životinja. Oni inače pripadaju Međunarodnoj organizaciji zooloških vrtova i obavezni su u skladu sa konvencijama u ovakvim slučajevima pruže prvu i hitnu pomoć vakvim slučajevima a sve u cilju spašavanja životinja. Ova životinja mora se ispravno hraniti kako bi preživjela i došla u normalnu fazu razvoja.", rekao je Hodžić prisutnim medijima.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).