Ocjenjivanje rogovlja srndaća počinje samim odstrijelom, kada se grupa okupi oko divljači i počne davati svoje sudove. Nerijetko budu jako daleko od tačne ocjene, te se iznenade brojem CIC poena u trofejnom listu.

Prije svega da objasnimo sistem ocjenjivanja po CIC-u. Radi se o načinu koji je nastao 70-ih godina u Velikoj Britaniji, a izuio ga je Richard Prior. Treba spomenuti da ovaj način ocjene ne dopušta nikakve malverzacije jer se svodi na egzatkna mjerenja koja se vrše uz pomoć vrpce, vage i hidrostatičke vage, dok su subjektivne ocjene svedene na minimum i zahtjevaju pismena obrazloženja..

U toku ocjenjivanja rogovlja počinje se mjerenjem dužine rogovlja i to sa vanjske strane. Vrpcu je potrebno povući tako da prati sve krivine rogovlja.

Nakon toga se mjeri bruto težina. Mjerenje se vrši tako što se kompletno rogovlje stavlja na vagu koja pokazuje težinu u gram tačnosti. Treba spomenuti da postoje konstante koje se oduzimaju od broja ukoliko trofej nije obrađen na pravilan način. Npr. ako je lobanja izrezana  iznad gorenjeg zubala oduzima se 65 grama, ukoliko nije rezana oduzima se 95 grama. Ukoliko je pravilno obrađeno, presjećeno od nosnih duplji prema sredini očnih duplji ne oduzima se ništa.

Zapremina rogovlja računa se uz pomoć hidrostatičke vage. Rogovlje se potapa u vodu pod uslovom da lobanja ne dolazi u kontakt sa vodom. Volumen koji istisne lobanja vani upisuje se u trofejni list. Inače Dužina rogovlja, težina kao i zapremina nose najviše poena i nose najviše poena.

Raspon rogovlja mjeri se na vrhovima rogovlja, te se broj poena unosi u skladu sa formulom koja se dobija tako što se računa prosječna dužina rogovlja sa kojom se raspon dijela, a potom množi sa konstantom.

Na kraju se upisuju poeni koje komisija za ocjenjivanje donosi na osnovu subjektivnih mišljenja, a odnosi se na izgled rogovlja (ruže, iskričavost, boja...). Također moguće je i oduzeti poene na uočene nepravilnosti.

Treba spomenuti da je prije vaganja dobro osušiti trofej, jer oni trofeji koji se mjere ranije gube na težini. Pravilo je da trofej nakon pripreme odstoji 90 dana, iako je u Velikoj Britaniji taj rok skraćen.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).