U ponedjeljak, 29.04., održana je sjednica Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH. Dnevni red o kojem su raspravljali delegati imao je 7 tačaka i to:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. sjednice UO

2. Izvještaj U.O. za 2018. i plan rada za 2019. godinu,

3. Izvještaj Nadzornog odbora-informacija

4. Finansijski izvještaj za 2018. godinu i Plan poslovanja SLOuBIH za 2019. godinu

5. Statutarna komisija-informacija o provedenim aktivnostima izrade Pravilnika o odlikovanjima i Pravilnika o prijemu novih članica,

6. Prijedlog Dnevnog reda za Skupštinu,

7. Razno.

Također istog dana održan je i sastanak Nadzornog odbora koji je na Dnevnom redu imao tri tačke i to:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice N.O.

2. Finansijski izvještaj Saveza lovačkih organizacija u BiH za 2018. godinu

3. Razno.

Svi izvještaji sa dnevnog reda usvojeni su i pozitivno ocijenjeni od strane U.O. i N.O., a ostali materijal je proslijeđen na razmatranje Skupštini koja je zakazana za 18.maj 2019. godine.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).