Lovci LD "Sana" Sanski Mosta spadaju u jedne od najaktivnijih u BiH, a i šire. Jedna od posljednjih aktivnosti koju su proveli članovi LD "Sana" jeste edukacija članstva o neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS), odnosno minama.

Naša zemlja se nalazila u ratu, te su šumska prostranstva, odnosno lovišta još uvijek minirana. Na ovaj način upozorili su se lovci na koji način da se ponašaju u lovištu, te na šta da obrate pažnju. Lovcima je objašnjeno kakve vrste NUS-ova postoje, te kako da postupe u slučaju pronalaska istih.

Članovi su bili zadovoljni predavanjem, navode iz LD "Sana", uz opasku da je i sam predavač izrazio zadovoljstvo interesom lovaca na ovu jako bitnu temu.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).