Kuna bjelica (Martes foina) je tzv. krznašica, odnosno divljač koja se lovi(la) zbog svog krzna. O tome koliko je vrijedno njeno krzno i da se njime dobro trgovalo govori činjenica da je u susjednoj Hrvatskoj "kuna" zvanična valuta. 

Kuna spada u sitnu krznastu divljač, u razred sisavaca, red mesoždera, porodicu kuna odnosno Mustelidae. Izuzetan je lovac, te se na njenom jelovniku nađe i divljač koja je fizički krupnija od nje. Plijen varira od mjesta nastambe, te se kreće od miša, preko zeca pa čak i do lanadi. Ukoliko je u blizini ljudskih sela kuna će bez problema da se orijentiše na domaće životinje. Ipak omiljena mjesta za nastambu su joj napušteni prostori.

Kuna bjelica, osim što je izuzetan lovac, zbog svoje kosntitucije sjajno se kreće i po zemlji i po drveću, ali je i vrlo dobar plivač. Jedna je od rijetkih vrsta koja je u stanju da organizuje lov iz zadovoljstva a ne iz prijeke potrebe kako bi se prehranila. Naime, na mjestima na kojima kuna počini pokolj često se nađe "Višak" stradale divljači koju ona nema namjeru da jede.

Pari se u drugoj polovini godine (Juli-august), a mlade donosi na svijet u periodu april-juni. Razlog dugog nošenja mladih nalazi se u razvijenoj embrioteniji gdje kuna usporava razvoj emrbiona baš kao i srna.

Kuna u dužinu može narasti preko 70 cm, a od toga jedna trećina dužine čini njen rep. Žive i do 12 godina.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).