Savez lovačkih organizacija u BiH moli sve građane, a posebno lovce da u slijedećem periodu obrate pažnju na izbijanje mogućih požara. U proljetnom periodu, kada dolazi do aktivnosti na poljoprivrednim zemljištima, tačnije kada vlasinici rade na spaljivanju  niskog rastinja, intenzivira se i prijavljivanje šumskih požara. Obično se radi o požarima nastalim ljudskim faktorom, odnosno ljudskom nepažnjom u kombinaciji sa prirodnim faktorom-vjetrom.

Podsjećamo, šumski požari za rezultat imaju materijalnu štetu, ali i stradanje i uništenje flore i faune, a nijedno od navedenih ne pogoduje uzgoju i razvoju broja divljači u našim lovištima, naprotiv, požari dovode do stradanja biljnog i životinjskog svijeta, posebno mladih.

Stoga u cilju zaštite naše okoline, biljnog i životinjskog svijeta, molimo sve da informacije o požarima prijave na 122 (Policijska stanica) ili 123 (Vatrogasno društvo).

 

Savez lovačkih organizacija u BiH

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).