U prostorijama Saveza lovačkih organizacija u BiH održana je edukacija za kinološke referente lovačkih društava. Sastanku su prisustvovali lovci iz lovačkih društava članica SLOuBiH-a, a ulogu predavača imali su predsjednik LKS-a FBiH , Muhidin Handžić i sekretar BKS-a FBiH , gdin Refet Hadžić.

Na sastanku se govorilo o načinu prijave legla, malverzacijama od strane nesavjesnih lovaca, kao i načinu unaprijeđenja kinologije u oblasti lovstva u BiH.

Jedna od novina u budućem periodu, koja svakako raduje, jeste i prijava legala elektronskim putem čime će se uštediti vrijeme i ubrzati proces, ali i ujedno lakše napraviti elektronska baza podataka.

FOTO: Nedim Nogo

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).