Fazan je ptica iz roda poljskih koka, a porijeklo vuče iz Azije. Spolni dimorfizam kod ove vrste je jako izražen, te mužjak, inače pun živopisnih boja, dostiže dužinu do 90 centimetara. Ženka je dosta manja i sive je boje.

- Fazani imaju duge i jake noge sa izuzetno jakim i oštrim kandžama, 

- Fazan imaju sjajan vid i sluh te ih koriste za detekciju opasnosti,

- Vrlo su brzi i mogu trčati brzinom od 16 km/h. Poređenja radi prosječna brzina hoda čovjeka je 5 km/h,

- Također brzo lete i dostižu brzinu letenja od 55-70 km/h,

- Radi se o pticama svaštojedima, a na njihovom meniju nalaze se sjemenke, sitno i krupno voće, insekti, crvi i manji gmazovi,

- Postoji oko 35 vrsta fazana

- Fazane napadaju lisice, orlovi i sova, ali i rakuni i tvorići,

- Fazani ne migriraju. Ostaju na istom staništu tokom cijele godine,

- Mogu nekoliko dana da prežive bez hrane, a u vrijeme snijega u stanju su iskopati rupu od 30-ak centimetara kako bi u snijegu pronašli hranu,

- Fazani za vrijeme ljeta dišu brže, ubrzano udišu i izdišu, a sve kako bi održali temperaturu tijela stabilnom,

- Ženka leži na jajima 23 dana,

- Mladi ostaju uz majku dok ne nauče da lete, 

- Koka fazana može i da usvoji napušteno ili odbačeno pile druge ženke i da ga odvoji,

- Smrtnost fazana je visoka. Trećina mladih ugine prije nego napuni godinu dana, a samo 2-3 procenta doživi treću godinu.

. U divljini fazan može da doživi tri godine.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).