Predsjednik Saveza lovačkih organizacija u BiH danas je ugostio studente sa Šumarskog fakulteta. Studenti  II ciklusa sa odsjeka "Održivo upravljanje šumskim ekosistemima" su ovom prilikom upoznati o radu i načinu funkcionisanja SLOuBiH-a. 

Također, predsjednik Hodžić je ovom prilikom diskutovao sa studentima u vezi sa narednim planovima Saveza, ali i o problemima sa kojima se sureću lovci u BiH. 

Posljednja tema, ali ona koja je posebno interesovala ove mlade ljude i o kojoj su razgovarali sa predsjednikom Hodžićem je primjena CITES-a.

Studenti su na kraju iskazali zadovoljstvo posjetom SLOuBiH-i, ali i načinu na koji su dočekani, te su izrazili nadu da će uskoro biti ponovni gosti SLOBiH-a.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).