U Sarajevu 03.02.2018.godine u Hotelu Hollidej na Ilidži održan je sastanak predsjednika i sekretara lovačkih udruženja članica Saveza lovačkih udruženja u BiH. Tema satanka bila je upoznavanje članica saveza sa aktuelno situacio u Savezu, informaciji o upisu izmjena u registru ministarstva Pravde BiH.

Upoznavanje članova saveza sa trenutnim aktivnostima saveza, u djelu poboljšanja web i fb stranice saveza. Zadacima koji predstoje u daljem radu upravnog odbora i stručnog savjeta Saveza, i druga pitanja od znacaja za rad saveza.

U prilogu audio snimak toka sastanka. SNIMAK

 

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).