U skladu sa Statutom Saveza i provedenom Izbornom skupštinom Saveza lovačkih organizacija u BiH, dana 19.10.2017. godine

održana je prva konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Saveza.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

- Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Pravnog odbora SLOuBiH, izbor potpredsjednika Upravnog odbora SLOuBiH;

- Prijedlog okvirnog plana i programa rada Upravnog odbora Saveza za 2017/2018 godinu;

- Prijedlozi za imenovanja stručnih tijela i komisija SLOuBiH u skladu sa Statutom Saveza: (Stručni Savjet za lovstvo, Komisija za priznanja i odlikovanja, Komisija za ocjenu trofeja, Komisija za lovačke ispite, Komisija za međunarodne odnose i saradnju),

- Razno

Sjednici Upravnog odbora je prisustvovalo 10 članova koji su se izjasnili jednoglasno za navedeni dnevni red. Po usvajanju dnevnog reda, usvojeni su Poslovnik o radu, plan i program rada Upravnog odbora za 2017/2018 godinu, nakon čega je izvršen izbor potpredsjednika Upravnog odbora, kao i članova svih Komisija.

U isto vrijeme je održana 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je izabran predsjednik Nadzornog odbora.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).