U skladu sa zaključcima Skupštine SLOuBiH o nabavci računarske opreme za sve naše lovačke organizacije, izvršena je dodjela

računara i laptopa ovisno o potrebama kako su izrazile lovačke organizacije. Tema sastanka je bila i upoznavanje sa aktivnostima u oblasti lovstva, sa posebnim osvrtom na izmjene Zakona o lovstvu, izmjene Pravilnika o načinu polaganja lovačkih ispita i drugih akata.

Obraćanje predsjednika Saveza Salema Alihodžića - Pogledajte ovdje

Audio zapis kompletnog sastanka - Pogledajte ovdje

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).